NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Gisterenavond bereikten vakbonden en werkgevers een akkoord over een ontwerp-cao in het PC 111.1&2. ABVV-Metaal ging voor een volledige invulling van de loonmarge (1,1 %). Dat gebeurt ook met ingang van 1 juli 2017 bovenop de normale indexverhogingen.

De minimumlonen worden ook én geïndexeerd én verhoogd met de 1,1 %. Op het vlak van de ondernemingen kan de 1,1 % vrij ingevuld worden mits er een cao wordt afgesloten voor 30 juni 2017 (tenzij er een akkoord is met uitstel tot 30 september 2017). Zonder akkoord worden de lonen verhoogd met 1,1 % op 1 juli 2017. Er is ook een verbetering van de eindejaarspremie met 1,1 % voorzien in ondernemingen waar nog geen recht bestaat op een volledige 13e maand.

Het aanvullend pensioen  wordt verhoogd  met 0,1 % waardoor het verschil met bedienden op sectoraal niveau wordt weggewerkt.

Wat vorming en opleiding betreft, heeft elke werknemer vanaf 1 januari 2018 recht op een opleidingskrediet gelijk aan 8 uren (=1 dag) per jaar per werknemer (met een maximum van 5 dagen op 5 jaar). Bij elke aanvraag tot financiële tussenkomst moet er een attest zijn dat het opleidingsplan het resultaat is van een bespreking in de ondernemingsraad, bij ontstentenis van een syndicale delegatie. De gesprekken omtrent de transformatie van INOM als opleidingsfonds naar een  loopbaanfonds worden verder gezet in de komende cao-periode.

De vergoedingen Fonds voor Bestaanszekerheid zullen verhoogd worden met de index en de 1,1 %.

Maximale verlenging van regelingen SWT, landingsbanen en het open klikken van het tijdskrediet met motief is verworven.

Na consultatie in de federaties zal de Syndicale Raad van ABVV-Metaal zich op 12 mei uitspreken over het ontwerpakkoord. Bij akkoord van alle partijen kan de cao getekend worden op het paritair comité van 15 mei 2017.