NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

In de sector van de metaalbouw heeft een kleine helft van de ondernemingen in mindere of meerdere mate te maken met onderaanneming. Wie de haven van Antwerpen al eens bezocht heeft, herinnert zich ongetwijfeld het indrukwekkende buizennetwerk van een of ander petrochemisch bedrijf. Dat buizennetwerk is het werk van metallo’s. Dergelijke werken gebeuren meestal in onderaanneming. Aan de basis is er de opdrachtgever, het chemisch bedrijf en dan krijg je een keten van onderaannemers die omwille van hun lage kost of hun specialiteit bepaalde deelopdrachten uitvoeren. Onderaannemers doen een prijszetting en halen al dan niet het werk binnen. In de praktijk bemerken wij dat sommige bedrijven buitenlandse onderaannemers voor opdrachten inzetten met bijzonder lage prijs. Het prijsverschil met de Belgische concurrenten is zo groot dat het niet alleen te verklaren valt door het verschil in loonkost. In dit geval spreken we over ‘sociale dumping’. Dit willen wij samen met de werkgevers sectoraal aanpakken.

In 2014 zijn we in de sector gestart met een Metalbadge. Een metallo die werkzaam is op een werf, kan een Metalbadge dragen met zijn foto en de naam van zijn bedrijf. Afhankelijk van de werf ben je niet verplicht deze badge te dragen. Er is ook geen wettelijke verplichting. Begin dit jaar is er een nieuwe versie met een chip van de Metalbadge uitgegeven. Deze nieuwe versie maakt het mogelijk om de aanwezigheid op de werf elektronisch te registreren. Maar is meer nodig dan een Metalbadge om sociale dumping te bestrijden.

In het sectoraal akkoord 2015-2016 engageerden wij ons ertoe om in de strijd tegen sociale dumping ook hulp te zoeken bij de overheid. De politieke overheid is alleszins een medestander in deze strijd. Zij kunnen zorgen voor een wetgevend kader, zij kunnen de inspectie betrekken en aansturen, akkoorden sluiten met EU-landen,...

Aldus kwamen we terecht bij de staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude, Philippe De Backer. We stapten in een beproefde formule van rondetafelgesprekken. In een aantal andere sectoren zoals de bouw en de transport was deze werkwijze al succesvol.

Op 8 februari 2017 jl. werd de aftrap gegeven van dit overleg voor de metaalbouw. Aan tafel zaten naast de staatssecretaris ook de vertegenwoordigers van minister Borsu (middenstand) en ook de verschillende inspectiediensten.

Hoe gaan we hierbij tewerk?

We formuleren t.a.v. de staatssecretaris en zijn diensten paritair een aantal behoeften, maatregelen noodzakelijk om sociale dumping in de sector aan te pakken. Op basis van deze inventaris wordt onder alle partners een discussie gevoerd die moet leiden tot een globaal plan van aanpak voor de sector. Wij zullen alles in het werk stellen om aldus tot een goed sectorspecifiek plan ter bestrijding van de sociale dumping te komen.