NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

ABVV-Metaal heeft zijn achterban geraadpleegd over het ontwerp-IPA dat de sociale partners bereikten voor de periode 2017-2018. ABVV-Metaal keurt het ontwerpakkoord dan ook goed met ruim in e 90% van de stemmen. Natuurlijk onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de regering het akkoord integraal overneemt.

De hoofdlijnen van het ontwerp-IPA zijn de volgende:

1. Er is een maximale loonmarge van 1,1 %. Die stijging komt bovenop de loonindexering.

2. Inhet kader van de welvaartsenveloppe is afgesproken dat alle minimuuitkeringen zullen stijgen.Omdat het armoederisico voor werkzoekenden zeer hoog is en de uitkeringen veel te laag, worden de minima in de werkloosheid extra stevig verhoogd. Er is ook extra aandacht voor alleenstaanden

3. Brugpensioen iets menselijker: SWT-regelingen voor zware beroepen blijven in 2017 mogelijk op 58 jaar. De leeftijd stijgt in 2018 naar 59 jaar. Hetzelfde geldt voor de lange loopbanen. Voor SWT bedrijven in moeilijkheden of herstructurerig komt er één jaar bij (56  jaar in 2017) tenzij het collectief ontslag werd aangekondigd in 2016 danblijft het op 55 jaar.

4. Er zal een onderhandelingsagenda worden bepaald om maatschappelijke uitdagingen te bespreken, zoals mobiliteit, digitalisering, de strijd tegen burn-outs en de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Voor meer info over de inhoud van het akkoord, lees de folder van het ABVV.