NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De arbeiders van Aperam, de producent van roestvast staal, spreken zich opnieuw uit over een ontwerp cao voor dit en volgend jaar. Het nieuwe voorontwerp kwam tot stand met behulp van een bemiddelaar. De resultaatgebonden premie voor dit jaar, die wordt uitbetaald in het kader CAO 90, wordt in het voorontwerp opgetrokken tot 2.700 euro netto. In het ontwerp zitten ook  een pakket maatregelen om oudere werknemers aan te sporen om langer te werken. "Binnen tien jaar is ruim de helft van de werknemers ouder dan 55. Het wordt niet makkelijk om die allemaal aan boord te houden. Zeker niet bij ons waar er volcontinu gewerkt wordt", aldus ABVV-Metaal afgevaardigde Nico Vanardennen. "In het kader van de nieuwe CAO zal een werkgroep zich hier nu over buigen. We zullen zien wat de resultaten hiervan zullen zijn". Een van de oplossingen die nu al in de CAO is opgenomen, is deeltijds werk. Tot op heden kunnen werknemers van Aperam op hun vijfenvijftigste halftijds gaan werken (gecombineerd met RVA uitkering). De meesten gaan dan met brugpensioen als ze 58 worden. In het kader van de nieuwe CAO kunnen werknemers als ze 58 worden, halftime blijven werken met een bijpassing van de werkgever die identiek is aan deze van de RVA.
Het vorige voorstel werd met een meerderheid van 62 procent verworpen.