NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

ABVV-Metaal is uiterst tevreden met het bereikte compromis op weg naar de eenmaking van het statuut arbeiders-bedienden

ABVV-Metaal is blij met het historisch compromis rond de eenmaking van het statuut arbeiders-bedienden. Op vrijdag 5 juli werd geschiedenis geschreven. Er komt een einde aan de discriminatie van de arbeiders: de opzeg zal gelijk zijn en de carenzdag wordt afgeschaft. Natuurlijk moet er de komende weken nog heel wat technisch verder uitgewerkt worden, maar het fundament voor een nieuw toekomstig statuut voor alle werknemers is gelegd.

ABVV-Metaal uitte deze voormiddag dan ook haar dankbaarheid jegens de sleutelfiguren bij het bereiken van dit akkoord, met name Minister Monica De Coninck, haar kabinetschef, Evan Van Hoorde en de kabinetschef van de premier Yasmine Kherbache. ABVV-Metaal bedacht hen met, naast de persoonlijke felicitaties, elk met 62 rode rozen. 62 rozen die staan voor de opzegtermijn van 62 weken waarop binnenkort een arbeider met 20 jaar anciënniteit in de onderneming recht zal hebben.

ABVV-Metaal is zich bewust van de gigantische stap voorwaarts die met dit compromis gezet werd en hoopt dat nu ook snel werk gemaakt wordt van een overleg waarbij de andere verschillen weggewerkt worden. Met dit historisch compromis zitten wij aan het begin van de definitieve opheffing van alle discriminaties tussen arbeiders en bedienden en van één statuut voor alle werknemers in dit land. Een eis waar ABVV-Metaal al tientallen jaren voor ijvert.