NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

 

De asociale regering Michel verhoogt voor de gewone werknemer de pensioenleeftijd én dat voor minder pensioen. Parlementsleden daarentegen genieten nog steeds van gunstigere pensioenvoorwaarden. “Dat is onrechtvaardig ten opzichte van de werknemers”, aldus Meryame Kitir (sp.a). “Het is maar normaal dat elke wijziging aan het pensioenstelstel ook automatisch wordt doorgetrokken naar de parlementsleden. Het is absurd dat parlementsleden betere rechten zouden hebben. Onder impuls van de  sp.a werd de voorbije jaren de uittredingsvergoedingen reeds verlaagd en op nul gezet voor wie zelf ontslag neemt uit het parlement, werd de uitstapleeftijd voor het pensioen opgetrokken van 55 naar 62 jaar en de loopbaanvoorwaarde werden verhoogd van 20 naar 36 jaar. We hebben al een hele weg afgelegd maar gelijkheid is er nog niet. Daarom dien ik een amendement in dat de loopbaan en de leeftijd voor opname van het pensioen voor een parlementslid gelijkstelt aan dat van een werknemer.”