NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Een meerderheid van ABVV-Metaal keurde vandaag het ontwerpakkoord PC 111 (metaal- en machinebuw) goed. Dit gebeurde met weinig enthousiasme. Niet zozeer omwille van de inhoud van het ontwerpakkoord, dan wel omwille van het keurslijf opgelegd door de rechtse regering Michel I. De opgelegde loonnorm maakte dat er geen vrije onderhandelingen konden gebeuren. De opening naar een sectoraal model voor werkbaar werk werd wel als een mijlpaal ervaren. De  onderhandelaars werden bedankt voor de geleverde inspanningen. Alle federaties riepen op om te blijven ageren tegen het rechtse gedachtengoed / politiek.

De Voorzitter besloot dat het "geen goed akkoord is, om dat het geen goed akkoord kon zijn. Maar ik ben wel trots op dit akkoord. Met een kleine marge hebben we op een creatieve manier voor een doorbraak kunnen zorgen op een aantal belangrijke terreinen". Hij benadrukte dat hij begrip had voor de frustraties van de militanten en deleeges. Hij weet dat dit weinig te maken heeft met de CAO als dusdanig, maar wel met de politiek die men dag in dag uit moet ondergaan. "We zullen moeten blijvenageren tegen de rechtse regering en tegen de rechtse tendens in de samenleving. We hebben dus nog heel wat werk te doen".