NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Gisteren kwam een 100-tal jongeren van ABVV-Metaal, BTB/UBT en Horval, samen in het Bremberg-centrum voor de Jongerendag editie 2015.

Nieuwe uitdagingen

Er werd gesproken over duurzame economie door professor Bernard Mazijn, Luc De Moor van Educam gaf een uiteenzetting over technologische innovaties, masterstudent Jens Kesters lichtte de studie toe van Valeria Pulignano & Nadia Doerflinger over de relatie van jongeren met het syndicalisme en Sander Van der Maelen gaf een presentatie over nieuwe sociale omgangsvormen en hoe daar verstandig mee om te gaan.

Met al deze input in het achterhoofd, stelden wij ons de vraag: hoe kunnen wij ons als moderne vakbond profileren voor de jongeren en tegelijk onze fundamentele taak blijven uitoefenen en onze basiswaarden vrijwaren, binnen een toch wel vijandige omgeving?

Wij zijn ervan overtuigd dat hiertoe een interprofessionele jongerenwerking nodig is. Ook voor scholieren en studenten die we dan mee begeleiden bij de overgang van de schoolbanken naar de werkvloer. Een sterke, professionele jongerenwerking is ook nodig, willen we ook die jongeren – en ze vormen een zeer grote groep – bereiken die in precaire arbeidsomstandigheden aan de slag zijn dikwijls in kleine bedrijven zonder syndicale structuren, en vaak van job, sector en dus vakcentrale veranderen.

Aantrekkingskracht op jongeren

Aan onze jongeren stelden we de vraag: wat kunnen onze organisaties doen om een band te creëren tussen jongeren en het syndicalisme? Wat kan beter? Uit de werkgroepen kwamen volgende voorstellen naar voren:
- Ludieke acties opzetten om de media te bespelen;
- De Facebook-pagina van de Working Class Heroes opnieuw lanceren met o.a. een beeld van de structuur van het ABVV;
- Vorming over de sociale media georganiseerd door het ABVV;
- Aanwezigheid van het ABVV op festivals en op bepaalde sportevenementen; de centrales zouden ook zelf toffe activiteiten kunnen organiseren om jongeren te rekruteren.

Gemene deler

We waren gisteren met 100 jongeren van drie organisaties, uit allerlei sectoren, Nederlandstalig en Franstalig, mannen en vrouwen. Maar er is veel wat ons verbindt, en dat zijn ons kameraadschap en onze basiswaarden: gelijkheid, solidariteit, rechtvaardigheid en sociaaleconomische democratie.

De toekomst behoort aan hen die ze vandaag voorbereiden: met dat motto in gedachten bouwen wij verder aan de vakbond van de toekomst en de toekomst van de vakbond.