NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Het ontwerpakkoord van de sector montage is goedgekeurd. ABVV-Metaal had zich verzet tegen het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord, omdat er voor de arbeiders geen enkele fundamentele doorbraak was naar één werknemersstatuut én omdat de koopkrachtverhoging te gering was. De regering heeft vervolgens op maat van het ontwerp-IPA een ijzeren carcan voor de sectorale onderhandelingen opgelegd. Geen loonsverhoging voor 2011, een povere 0,3 % in 2012, geen vooruitgang in het dossier van het eenheidsstatuut, … Bovendien zaten we met een Fonds voor Bestaanszekerheid dat zwaar onder de crisis heeft geleden.

Toch heeft ABVV-Metaal er binnen die minimale interprofessionele grenzen het maximum uit gehaald en hebben we bij de monteerders met de nodige creativiteit en een grote zin aan realiteit, een aanvaardbaar akkoord gesloten.