Het systeem voor domiciliëring van uw betalingen en in het bijzonder voor de domiciliëring van de betaling van uw syndicale bijdrage verschilt binnen Europa momenteel van land tot land. Daarom heeft de Europese Unie een verordening goedgekeurd waarmee deze systemen verdwijnen en vervangen worden door één enkele procedure, genaamd het SEPA mandaat. Deze verordening zal vanaf 1 februari 2014 van toepassing zijn.

Metaal heeft er echter voor gekozen om deze verandering vroeger door te voeren. Vanaf 1 januari 2014 zal de huidige domiciliëring van uw syndicale bijdrage (Dom 80) omgezet worden in het Europese formaat (SEPA mandaat). Voor u verandert er niets. Deze overstap vereist geen enkele tussenkomst van uw kant. De Nationale Bank zorgt ervoor dat wij de nodige informatie ontvangen.

Voortaan zullen alle eventuele wijzigingen van het tarief van de syndicale bijdragen u ofwel rechtstreeks door uw gewestelijke afdeling, ofwel via om het even welk ander communicatiemedium van onze organisatie (website, vakbondskrant...) worden bekend gemaakt. We herinneren u eraan dat het bedrag van uw bijdrage afhankelijk is van de beroepssituatie die meegedeeld werd aan uw gewestelijke afdeling. In geval van verandering van deze situatie moet u onmiddellijk uw gewestelijke afdeling op de hoogte brengen. Om bankkosten te vermijden (die de banken momenteel al aanrekenen) vragen wij u anderzijds om geld op uw rekening te zetten voor de heffing van uw syndicale bijdrage. Tevens vestigen we uw aandacht op het feit dat u bij verandering van bankrekening bij uw gewestelijke afdeling moet langsgaan om een nieuw mandaat te ondertekenen.

Deze informatie geldt als vooraanmelding zoals geregeld door de wettelijke bepalingen, u zal geen enkele andere aanmelding ontvangen zolang uw mandaat geldig is. Als u andere vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw gewestelijke afdeling.