NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Senioren ABVV-Metaal wikken en wegen generatiepact

Op dinsdag 28 november jongstleden vergaderde onze vernieuwde seniorencommissie over de uitvoering van het generatiepact. Dit pact bevat een hele reeks maatregelen, ondermeer voor welvaartsvaste pensioenuitkeringen.

De deelnemers van de vergadering toonden zich verheugd over dat resultaat, dat hoofdzakelijk dankzij ABVV en haar militanten werd bekomen. Zo zullen de laagste pensioenen - bijvoorbeeld van wie deeltijds werkte of een oudere en dus lage uitkering krijgt - worden opgetrokken. Verder komt er een structureel mechanisme dat die pensioenen mee laat stijgen met de welvaart.

De senioren verworpen echter unaniem het plan voor een eenmalige welvaartsbonus, van de minister van pensioenen Bruno Tobback. Die wil alle pensioengerechtigden een forfaitair cadeau geven, ongeacht de hoogte van het pensioen.

In de plaats daarvan vraagt de commissie dat de eerder genomen beslissingen integraal worden uitgevoerd.