NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Op 18 juni 2009 kondigde Philips tijdens eens speciale ondernemingsraad aan dat ze tegen  eind 2009 de bedrijfseenheid “Piloot Productie” in Brugge volledig wilde stopzetten. Concreet betekende dit het verlies van 191 jobs (118 arbeiders en 73 bedienden).

Na maanden onderhandelen werd gisteren op een personeelsvergadering het sociaal plan goedgekeurd voor arbeiders. Het nu goedgekeurde sociaal plan bevat een reeks van begeleidende maatregelen om de sociale gevolgen van deze sluiting te verzachten: brugpennsioen onder voorbehoud van goedkeuring vanaf 50 jaar - begeleidende maatregelen zoals oprichting van een tewerkstellingscel en outplacement - opzeg en inschakelvergoedingen - financiële ondersteuning als aanvulling bij de werkloosheid – sluitingspremies - ...