Militant zone

Welkom in de militantenzone, waar je als militant een heleboel extra informatie terugvindt.

 

De talrijke bedrijven uit het PC 111.1&2 bewerken metaal op industriële schaal. Ook verwerken ze metaal tot (half)afgewerkte producten, zoals raamprofielen, auto's en hun onderdelen, ... Daartoe gebruiken ze technieken (o.m. lassen, frezen, ponsen, ...) die eigen zijn aan de metaalbewerking. Technologie speelt in deze bedrijven ook een steeds belangrijkere rol. 

Alle uitgebreide sociale info over de sector vind je in de cao-brochure. De brochure 2015-2016 is in de maak en afhankelijk van publicatie van de CAO in het Belgisch Staatsblad. Met vragen kan je ook bij ons terecht via het e-loket. Voor de meest recente lonen en vervoerskosten, verwijzen we naar de Op Zak op het openbare gedeelte van de website.