Juridisch 

 

Juridische info voor de militant

 

Sollicitatieverlof

Het is niet altijd evident om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken als je nog prestaties dient te leveren gedurende je opzeggingstermijn. Daarom bestaat het recht op sollicitatieverlof. Maar wat kan en wat kan niet? Wij leggen het graag voor je uit!

Lees meer...

Zware fout is geen dringende reden voor ontslag (of tenminste niet altijd)

Een werknemer die reeds twee maal een waarschuwing ontving voor zijn gedrag, ging voor de derde maal ernstig in de fout en werd ontslagen omwille van dringende redenen. In het voorliggende arrest koppelt het Hof het bestaan van een ernstige fout echter los van het dringende en definitieve karakter ervan en kent hem toch een opzeggingsvergoeding toe. Hoe zit dat nu?

Lees meer...

De Gig-economie

Op 9 december heeft de Europese Commissie een voorstel tot richtlijn gelanceerd ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van de platformwerkers. 

Lees meer...