Juridisch 

 

Juridische info voor de militant

 

Sinds 1 oktober 2022 is het ‘re-integratietraject 2.0’ van toepassing en dat ook op lopende re-integratietrajecten. Het KB Re-integratie1 wijzigde hiertoe de Codex over Welzijn op het Werk op meerdere punten. Bovendien kan binnen het kader van een re-integratietraject de werknemer niet meer definitief arbeidsongeschikt verklaard worden. Dat vergt een aparte procedure.
Op de wijzigingen inzake de bijzondere procedure medische overmacht is het daardoor nog even wachten, maar wij leggen alvast de voornaamste vernieuwingen onder een syndicale loep.

Lees en download hier volledig artikel