Juridisch 

 

Juridische info voor de militant

 

Twee nieuwe binnen de NAR overeengekomen cao's (cao 161 en 162) creëren rechten voor werknemers om aan hun werkgever meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden te vragen of om een flexibele arbeidsregeling af te spreken. Naast plichten voor de werkgever creëren deze cao's ook duidelijkheid. We lichten kort toe wat er werd afgesproken.

Lees en download hier volledig artikel