Juridisch 

 

Juridische info voor de militant

 

Maar mogen we eigenlijk wel ‘zomaar’ manifesteren? Het recht om te manifesteren, vinden we terug in de regeling van wat we ‘collectieve conflicten’ noemen.

Een collectief conflict is een geschil tussen een groep van werknemers en een of meer werkgevers over arbeidsaangelegenheden, zoals over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van werknemers. Een collectief geschil kan plaatsvinden in een onderneming als collectieve entiteit, maar evenzeer in verschillende ondernemingen, een streek, een bedrijfstak of kan – zoals op 20 juni 2022 het geval was – het gehele land omvatten.

...

Lees/download hier het volledige artikel.

 

Download ook ons e-book over het stakingsrecht:

e bookstaking