Juridisch 

 

Juridische info voor de militant

 

De nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie” is pas gepubliceerd op de website van de FOD Werk. Vanaf 7 maart vervangt hij de actuele generieke gids.

De nieuwe gids is niet enkel gericht op de huidige COVID-19 crisis, maar ook bedoeld voor eventuele toekomstige epidemieën en pandemieën. Deze gids laat toe dat ondernemingen, sectoren en overheden soepel kunnen inspelen op verschillende gradaties van besmettingen met infectieuze agentia in de onderneming, de sector, en biedt ook de mogelijkheid de maatregelen te finetunen in functie van de ondernemingscontext.


 


De gids is daarom opgebouwd uit 3 fases die kunnen worden geactiveerd op ondernemingsniveau, sectorniveau of overheidsniveau:

  • de waakzaamheidsfase: preventiemaatregelen om een epidemie of pandemie onder controle te houden en uitbraken te voorkomen;
  • de interventiefase: strengere preventiemaatregelen omdat er sprake is van meerdere besmette personen (clusters) en er uitbraken kunnen ontstaan;
  • de kritische fase: de meest strenge preventiemaatregelen om uitbraken onder controle te krijgen en verspreiding van het infectieus agens af te remmen bij sterk verhoogde circulatie van het infectieus agens.

Vanaf 7 maart 2022 zal de waakzaamheidsfase van toepassing zijn voor de verschillende ondernemingen, tenzij  een onderneming, een bepaalde sector of een bevoegde overheid zou beslissen tot het activeren van een hogere fase.

De generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ is, net als de huidige generieke gids, uitgewerkt door de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, in nauwe samenwerking met experten van de FOD Werkgelegenheid en de Minister van Werk.

 

Wat houdt de gids verder allemaal in? Lees hier het volledige verslag.

 

Link gids