Juridisch 

 

Juridische info voor de militant

 

Werk maken van werkbaar werk op jouw bedrijf is vaak geen eenvoudige opdracht. Weet je niet goed waar je moet beginnen? Dan is het misschien een idee om jouw werkgever te overtuigen om gebruik te maken van de ‘werkbaarheidscheque’.

Met deze Vlaamse steunmaatregel kan jouw bedrijf subsidies krijgen om knelpunten en problemen inzake werkbaar werk in kaart te brengen. Dat is een eerste belangrijke stap om zicht te krijgen op de uitdagingen. Nadien kunnen er dan gerichte en concrete verbeteracties op poten worden gezet.  
Hieronder geven we de vier belangrijkste dingen mee die je moet weten!  

Wat is de werkbaarheidscheque?

De werkbaarheidscheque is een Vlaamse steunmaatregel (enkel voor ondernemingen met een vestiging in het Vlaams Gewest) die bestaat sinds 2019 en recent werd verlengd tot 31 december 2022. Bedrijven die zo’n cheque aanvragen, kunnen tot € 10.000 steun krijgen om werkbaarheidsuitdagingen in kaart te brengen en aan te pakken.

Waarvoor kan je ze gebruiken?
Concreet kan een onderneming de cheque gebruiken om volgende dingen te doen:

  • De aankoop van een meting of scan om de werkbaarheidsgraad in jouw bedrijf in kaart te brengen.
  • De aankoop van advies of begeleiding, bijvoorbeeld bij het opstellen van een werkbaarheidsplan of bij het aanpassen van de werkposten en de arbeidsorganisatie.
  • De aankoop van opleidingen die gericht zijn op het bevorderen van werkbaar werk en het psychosociale welbevinden van werknemers.
In elk geval moeten bedrijven die gebruik maken van de werkbaarheidscheque zich effectief engageren om concrete maatregelen en/of verbeterprojecten uit te rollen. De analyses, maatregelen en acties moeten ook steeds het voorwerp uitmaken van sociaal overleg met de vakbonden.

Hoeveel steun kan mijn werkgever krijgen?
De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per bedrijf over een periode van één jaar (2022) of tot het budget van de werkbaarheidscheque op jaarbasis uitgeput is.
  • Het steunpercentage bedraagt 60% van de factuur (met een max. van € 10.000), terwijl de overige 40% door het bedrijf zelf gefinancierd wordt.
Indien het budget van € 10.000 is opgebruikt, kan er nog gebruik gemaakt worden van een éénmalig budget van € 5.000 (het steunpercentage bedraagt hier 30% voor kleine en 20% voor middelgrote ondernemingen).

Hoe aanvragen?
De aanvraag gebeurt steeds via de werkgever zelf, die een dossier kan indienen via een online applicatie. Een volledig stappenplan inzake de aanvraagprocedure vind je hier.

Klik hier voor de PDF