Juridisch 

 

Juridische info voor de militant

 

Vragen waarop je altijd al een antwoord wilde hebben over collectieve arbeidsovereenkomsten Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst juist?

 Een collectieve arbeidsovereenkomst is een akkoord gesloten tussen één of meer werknemersorganisaties enerzijds en één of meer werkgevers(organisaties) anderzijds, waarbij de individuele en collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in ondernemingen of in een bedrijfstak worden vastgelegd en de rechten en de verplichtingen van de contracterende partijen worden geregeld. Breid uw kennis uit en lees het hele artikel. Klik hier voor het artikel.