Juridisch 

 

Juridische info voor de militant

 

Wanneer je werkgever zomaar punten wijzigt aan jouw arbeidsovereenkomst die voor jou van belang zijn, hoef je dat niet zomaar te aanvaarden. Het Hof van Cassatie zet de puntjes op de ‘i’ wanneer je het impliciet ontslag kan inroepen en je zo je rechten kan afdwingen.

Er zijn verschillende manieren waarop je onrechtmatig ontslagen kan worden maar wist je dat dat ook kan zonder dat het ooit zo werd gezegd door de werkgever? Dit is mogelijk via het impliciet ontslag. Deze, onrechtmatige, vorm van ontslag treedt in welbepaalde gevallen op en meer bepaald wanneer één van de partijen een essentiële voorwaarde van de arbeidsovereenkomst zomaar wijzigt of na een wanprestatie die tot doel heeft de arbeidsrelatie te beëindigen.

Een recent arrest van het Hof van Cassatie , het hoogste gerechtshof van het land, geeft ons de kans om dit onder de aandacht te brengen. Lees hier meer.