Juridisch 

 

Juridische info voor de militant

 

Een werkgever plaatst een camera in de stuurcabine van één van zijn vrachtwagens om een chauffeur te controleren. Ook in de fabrieken hangen vaak camera’s, te pas en onpas.
Mag dat zomaar en wie wordt zo nog allemaal in het oog gehouden?

Sinds cao 68 is duidelijk dat elk bewakingssysteem met camera(’s) dat ertoe strekt om bepaalde plaatsen of activiteiten op de arbeidsplaats te bewaken vanuit een punt dat zich geografisch op een afstand van die activiteiten of plaatsen bevindt met of zonder het oog op bewaring van de beeldgegevens die het inzamelt en overbrengt, valt onder de noemer Camerabewaking. De cao geeft duidelijk aan dat er in principe geen inbreuk mag zijn in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer en, wanneer dit toch het geval is, dit tot een strikt minimum moet beperkt blijven.

Lees het volledige artikel..