Juridisch 

 

Juridische info voor de militant

 

Hieronder vind je een kort overzicht van de sociale corona-maatregelen die recent gewijzigd zijn (mei 2021).

---------------------------------------------------

  1. VACCINATIEVERLOF (klein verlet)
De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van zijn normaal loon, met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19. Dit gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie en het verlof moet gebruikt worden voor het doel waarvoor het werd toegestaan. De werknemer moet de werkgever vooraf verwittigen en zo spoedig mogelijk vanaf het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie voor hem bekend is.

Op verzoek van de werkgever dient de werknemer hiervan het bewijs voor te leggen. Het voorleggen van de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, geldt als voldoende bewijs. De werkgever mag de informatie die hij aldus verkrijgt enkel gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie.

Bron :
  • werk.belgie.be/nl/nieuws/klein-verlet-voor-vaccinatie-tegen-het-coronavirus-vaccinatieverlof )
  • Recht op klein verlet (wet 28 MAART 2021. - Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 van ingang op 9 april 2021).

  1. QUARANTAINEVERLOF
Het quarantaineverlof werd aangepast met het oog op een maximale uitbreiding van de situaties waarin werknemers gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid wanneer een kind niet naar zijn kinderdagverblijf, naar school of naar een centrum voor opvang voor personen met een handicap kan gaan, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Ook de periode waarin gebruik kan worden gemaakt van dit systeem wordt verlengd tot 30 juni 2021.

Bron :
  • De wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind (het zgn. quarantaineverlof).

  1. CORONA-OUDERSCHAPSVERLOF
Tijdens de coronacrisis werd tijdelijk een nieuwe, aparte vorm van ouderschapsverlof in het leven geroepen om ouders te helpen bij de combinatie van werk en opvang van de kinderen. Het corona-ouderschapsverlof kan niet meer aangevraagd worden.

 
Klik hier voor downloadversie

 

 ---------------------------------------------------

Bestaande bepalingen (updated versie)

We hebben ook de bestaande bepalingen voor jullie aangepast. Je kan volledig overzicht hier downloaden.

 

---------------------------------------------------