De talrijke bedrijven uit het PC 111.1&2 bewerken metaal op industriële schaal. Ook verwerken ze metaal tot (half)afgewerkte producten, zoals raamprofielen, auto's en hun onderdelen ... Daartoe gebruiken ze technieken (o.m. lassen, frezen, ponsen, ...) die eigen zijn aan de metaalbewerking. Technologie speelt in deze bedrijven ook een steeds belangrijkere rol. 

Alle sociale info die geldt voor deze sector vind je hier. De online versie van Op Zak primeert steeds op de gedrukte versie.

Raadpleeg hier de minimumuurlonen  die gelden vanaf 1 juli 2023.