Bij de werknemers van Ford in Genk is grote ongerustheid  over een maatregel van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De RVA had op haar website nieuwe regels rond de ontslagvergoeding bekendgemaakt. Die regels bepalen dat bovenwettelijke premies, waarop ook RSZ verschuldigd is, als loon worden beschouwd en dus vanaf 1 november niet langer cumuleerbaar zijn met de werkloosheidsvergoeding. Voorde werknemers van Ford en de toeleveranciers zou dat betekenen dat ze na hun ontslag een tijdlang - in verhouding met de hoogte van de bovenwettelijke premies die ze ontvangen - géén recht op stempelgeld hebben. De werknemers die voor 1 november werden ontslagen zouden niet met deze maatregel geconfronteerd worden. Pierre Vrancken, secretaris ABVV-metaal, wijst er op dat “de premies onderhandeld werden door vakbonden en directie  op basis van de toen geldende regels. Dit zal niet weggaan tot de maatregel is bijgestuurd".
 
Op vraag van de RVA herbekijkt het kabinet van Werk dit dossier met het kabinet van sociale zaken om te zien of een uitzondering mogelijk is voor cao’s afgesloten voor 1 november. Meryame Kitir (sp.a) heeft bij de minister van Werk aangedrongen op een snelle oplossing .