De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met ... Fidel Gavilan.

Wat is een EFI? Het klinkt een beetje als een ziekte. Dat heb je soms met afkortingen. EFI staat voor economische en financiële informatie. Is er een je bedrijf een ondernemingsraad of een comité? Dan is de werkgever verplicht om deze cijfers te geven. In een bedrijf met meer dan 20 en minder dan 50 werknemers met een delegatie moet je beknopte informatie krijgen.

Een EFI geeft je inzicht in de cijfers van je bedrijf en zal je onderhandelingspositie als afgevaardigde alleen maar versterken. Een EFI is dus geen ziekte, maar wel een remedie. 

Voor je de economische en financiële informatie van je bedrijf analyseert, moet je je 2 vragen stellen: heb ik alle info gekregen én heb ik de juiste info gekregen?

 

Heb ik alle nodige info?

De top 10 van de belangrijkste info die je  in handen moet hebben om een EFI-analyse uit te voeren:

1. het statuut van de onderneming
2. de concurrentiepositie van de onderneming op de markt
3. de productie en de productiviteit
4. de financiële structuur van de onderneming
5. de budgettering en de kostprijsberekening
6. de personeelskosten
7. het programma en de algemene toekomstverwachtingen van de onderneming
8. het wetenschappelijk speurwerk
9. de overheidshulp
10. het organigram van de onderneming

Je hebt ook recht op de jaarrekening van de onderneming. Behoort de onderneming tot een groep? Dan heb je ook de groepscijfers nodig!

Alle nodige info - en dit kan ik niet genoeg herhalen - moet je van de werkgever krijgen. Hij en alleen hij is hiervoor verantwoordelijk.

 

Let op: welke documenten ontbreken soms?

De ervaring leert bovendien dat de volgende documenten dikwijls ontbreken:

Het verslag van de Raad van Bestuur

Het verslag van de Raad van Bestuur hoort als onderdeel van de jaarrekening van een naamloze vennootschap (NV) bij de jaarrekening te zitten. Lees het document aandachtig en stel vragen – indien nodig – aan de directie of de revisor.

Verslagen van de revisor

De revisor overhandigt zijn verslagen meestal op de ondernemingsraad zelf. De wetgeving is nochtans duidelijk: hij/zij hoort die 14 dagen voor de ondernemingsraad te overhandigen.

Welke informatie geeft de revisor? Een verslag over de jaarrekening en een verslag aan de leden van de ondernemingsraad over de volledigheid van de economische en financiële informatie. Let ook hier op: de bedrijfsrevisor wil wel eens in zijn verslag aan de ondernemingsraad schrijven dat de economische en financiële informatie volledig is, terwijl dat manifest niet zo is.

De groepscijfers

Behoort je onderneming tot een groep, dan heb je recht op de groepscijfers ... in het Nederlands. De groepscijfers zijn ook wel gekend als de geconsolideerde jaarrekening. Deze cijfers zijn belangrijk, omdat ze heel wat informatie verschaffen over de winstgevendheid van de groep, over de zusterondernemingen, over de solvabiliteit van de groep, ... Bij beursgenoteerde ondernemingen gaat dat over de strategie van het management, over het minimale rendement dat van elke business unit wordt geëist, over provisies en geschillen, ... met bedrijfseconomische cijfers en geen fiscale zoals in de Belgische jaarrekening!

Heel wat directies wensen dit niet te bespreken, want dan moeten zij vragen stellen aan hun hoofdkantoren in Detroit, Tokyo, of München. Aandringen is dan ook de boodschap.

 

Is de informatie die ik heb gekregen ook volledig?

Om te weten of je volledige en degelijke informatie krijgt, stel je je als richtlijn deze 10 vragen:

1. Krijg je informatie over de markt en over de marktpositie van de onderneming?
2. Krijg je informatie over de voornaamste nationale en internationale concurrenten waarmee de ondernemingen rekening moeten houden?
3. Krijg je informatie over de concurrentiemogelijkheden en – moeilijkheden?
4. Krijg je informatie over de afzetgebieden?
5. Krijg je informatie over de aan- en verkoopcontracten en -akkoorden met fundamentele en duurzame gevolgen voor de onderneming?
6. Krijg je informatie over de elementen die een algemeen inzicht mogelijk maken in de wijze waarop de producten van de onderneming gecommercialiseerd worden, zoals de distributiekanalen, de verkooptechnieken?
7. Krijg je informatie over de distributiemarges?
8. Krijg je informatie over de boekhoudkundige gegevens in verband met de omzet en zijn evolutie over vijf jaar, met percentsgewijze aanduiding van het aandeel dat op de binnenlandse markt, in de Europese Unie en in andere landen verwezenlijkt wordt...?
9. Bevat de EFI-bundel begrijpbare en bruikbare productie en productiviteitscijfers?
10. Worden de groepscijfers inclusief de belangrijkste toelichtingen besproken door de directie?

Heb je al deze informatie in handen? Dan kun je aan de slag gaan.

Waarop je moet letten wanneer je werkelijk aan de EFI-analyse gaat beginnen, zet ik uiteen in een van mijn komende blogs. Volg ons dus op Facebook en houd onze blogs in de gaten.

 

Fidel Gavilan
Adviseur ABVV-Metaal

 

Andere blogs van Fidel:

5 redenen waarom jongeren de speelbal zijn van de Vlaamse/federale regering