onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

Bedankt kameraden. Leve de voortrekkers!

In gesprek met ... Elias Vlerick.

Warme dagen

Het is puffen deze dagen in de fabriek van Volvo Cars. Vanaf 25,7 °C krijgen we water en 10 minuten extra pauze. Vreemd genoeg is het volgens de thermometers in ons bedrijf ook met deze hitte zelden zo warm. Ze meten de temperatuur volgens zogenaamde WBGT-index (= Wet Bulb Globe Temperature), deze thermometer houdt ook rekening met de luchtvochtigheid.

Lees meer...

Outsourcing, een noodzaak of een kwaad?

In gesprek met ... Erwin Oris.

Outsourcing is de uitbesteding van werkzaamheden die niet de corebusiness van een bedrijf zijn. Meestal is dit om de financiële doelstellingen van het bedrijf te behalen en om het aantal eigen medewerkers te verminderen. Outsourcing is dan ook dikwijls een strategische beslissing.

Lees meer...

Tot 67 ... dat wordt moeilijk!

In gesprek met ... Alex Van de Vondel.

Enkele jaren geleden, in 2014 om precies te zijn, besliste deze regering om de pensioenleeftijd in 2025 naar 66 en vervolgens in 2030 naar 67 jaar te brengen! Dit hebben we grofweg moeten slikken en dit was ook de voorbode van nog andere verzuchtingen die we nu moeten ondergaan. Niet dat ook maar iets van dit alles in de kiesprogramma’s stond voor de verkiezingen, maar deze asociale beleidsploeg is van haar eerste leugen dan ook nog niet gebarsten.

Lees meer...

Langer werken = slimmer werken

In gesprek met ... Peter Hessens.

Bij de vele regeringsmaatregelen die ons steeds doen langer werken wordt niets van aandacht besteed aan de inhoud van het werk. We zien nu al de gevolgen van het optrekken van de leeftijdsvoorwaarden voor pensioen en SWT (brugpensioen). Het aantal langdurig zieken blijft stijgen. Het is gemakkelijk om te zeggen dat iedereen langer moet werken, maar het moet ook mogelijk gemaakt worden. Hierin speelt ergonomie een zeer belangrijke rol.

Lees meer...

Het peper & zout voor elke militant

In gesprek met ... Erik Kampers.

We leven in een tijd waar bedrijfsleiders en leidinggevenden vaak gewetenloos en emotieloos beslissingen nemen met maar één doel voor ogen: nog meer omzet/winst maken dan het jaar voordien. Moet het nog gezegd worden dat militanten op de werkvloer nu meer dan ooit onmisbaar zijn? Deze militanten staan hun collega’s zo goed mogelijk bij op het moment dat ze nodig zijn.

Lees meer...