onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met... Jimmy Crispeyn

Bij het schrijven van dit stukje zit ik op een Franse camping met mijn gezin . Mijn kinderen hebben schoolvakantie . Mijn vrouw heeft haar verlof kunnen regelen zodat we samen weg kunnen . En de kinderen spelen de hele dag met hun vriendjes .


Dit banaal feitje vertelt het verleden, het nu en de toekomst waar wij als vakbond voor staan .

Ik kan vertellen over de strijd die de vakbonden hebben gevoerd in de jaren 30 voor betaald verlof. Ik kan ook vertellen over de kinderarbeid die nog in vele landen heerst en waarom juist wij die sociale strijd moeten steunen . Ik kan je ook vertellen over ons verzet tegen de toemenende  flexibilisering van de arbeidsmarkt  zodat wij samen op verlof kunnen. Ook het verhaal van de toekomst voor onze kinderen kan ik een verhaal doen. Het vele werk dat wij nog moeten doen . 

Maar waarom sta ik op ? Dit is wat een persoonlijk verhaal . Ik denk dat ik gewoon niet tegen onrechtvaardigheid kan. Al van kinds af had ik dat. Als er nu een organisatie is die strijdtvoor rechtvaardigheid dan is het wel de vakbond . De vakbond is de motor van de sociale strijd en ik vind het geweldig om daar deel van te mogen uitmaken. 

De vakbond zijn wij werknemers die ons organiseren als een groep en voor gemeenschappelijke belangen opkomen, maar die ook de leden individueel helpt. De vakbond is zo sterk als het volk dat er achter staat! En wat doe je als je opkomt voor de verkiezingen? Dan ben jij de vertegenwoordiger van de mensen op je bedrijf . Ik vind sociale verkiezingen juist de meest democratische verkiezingen die er zijn. Ik beschouw mij juist de vertegenwoordiger van de mensen in het bedrijf . En het is een eer om dat te mogen doen . 

Ik sta op vanuit een paar basiswaarden: rechtvaardigheid,democratie, gelijkheid en solidariteit . Vanuit die waarden wil ik mijn collega’s vertegenwoordigen en iets doen. Iets doen ! Ik wil iets doen!! Niet langs de kant staan maar iets betekenen voor mijn collega’s. Wij als vakbond zijn de tegenmacht tegen de macht van de directie.

Die “ik” is misschien wat misplaatst. Het is meer een “Wij staan op”. Ik ben niet alleen op een sociale lijst maar je werktsamen met een team van militanten aan de verbetering van de werkomstandigheden van je collega’s. Zelf heb ik geluk om deel uit te maken van een uitstekende ABVV groep binnen mijn bedrijf . Een team van militanten waar ieder vanuit zijn mogelijkheden bijdraagt . Na al die jaren zijn het meer vrienden geworden dan collega’s. Je staat nooit alleen als militant van het ABVV maar maakt deel uit van een grote familie van 1,5 miljoen leden.

Jimmy Crispeyn
ABVV-Metaal Terumo