onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met... Erwin Oris.

 

14 oktober 2018 is het zover, de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in België. België telt 589 gemeenten: 308 in het Vlaamse Gewest, 262 in het Waalse Gewest en 19 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bestaat uit 10 provincies.


Stemmen in België is een verplichting voor de Belgen, maar ook de ‘niet-Belgen’ vanuit de EU-landen die hier wonen, hebben de plicht om gaan te stemmen. Sinds 1948 is er een algemeen enkelvoudige stemplicht voor alle Belgische burgers. Maak gebruik van dat recht: dit stemrecht is er niet zomaar gekomen. Hier hebben onze voor ouders voor moeten strijden!

Vanuit onze vakbondswerking zijn er verschillende kameraden die zich kandidaat stellen bij deze verkiezingen, sommigen om zich echt te engageren en mee te besturen en anderen om de politieke partijen te ondersteunen. De stem van de arbeid(st)ers in de politiek is zeker nodig, want in het verleden vergat de politiek soms de werkende mensen hun stem te aanhoren. In de steden en gemeenten is het nodig dat er vertegenwoordigingen zijn van alle doelgroepen: man, vrouw, rijk, arm, zelfstandige, arbeiders, enz...

Een goede mix in de gemeenteraden vanuit de maatschappij is een pluspunt, zo kan iedereen zich goed voelen in het bestuur van zijn of haar stad of gemeente. Maar denk toch wel goed na voor wie of welk programma je gaat stemmen. Neem eens de moeite om partijprogramma’s te lezen zodat je goed weet wat jouw stem te weeg kan brengen. Het lezen van de partijprogramma’s helpt je ook in de discussies en kan voor anderen een inspiratie zijn om goed na te denken over hun stem.

Jouw stem tekent mee je stad of gemeente en provincie voor de volgende 5 jaar.

Stem voor een goede sociale zekerheid en sterke pensioenen!

Veel succes 14 oktober aan al de kandidaten vanuit ons ABVV.

Erwin Oris
Hoofdafgevaardigde SIgnify/Philips Turnhout

Andere blogs van Erwin

Outsourcing een noodzaak of een kwaad?

Philips Turnhout: herstructurering na herstructurering

Hoe blijf je inzetbaar op de arbeidsmarkt

Waarom netwerken nilens willens horen bij vakbondswerk

Zijn vluchtelingen profiteurs?

Ploegenarbeid: lust of last?

Leven van de voedselbank…