onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Mohammad Akhtar.

Waarom zou er een dag nodig zijn tegen racisme? Is men zich ervan bewust wat dit inhoudt? Wilt dit dan zeggen dat we er gezamenlijk moeite voor gaan doen om niet langer te discrimineren op basis van huidskleur of afkomst? Of zou het zijn zoals de N-VA portretteert, en is racisme allemaal een beetje overroepen? Laat mij toe als Belg met vreemde roots om mijn ervaringen met deze gruweldaad met u te delen.

Ik zal beginnen met een paar anekdotes en dan spreek ik niet over de dagelijkse "Ga terug naar je land" of "Vuile makkak". Het ging als volgt: ik was bezig met de vernieuwing van een elektriciteitsaansluiting en de huurder van het pand waar ik bezig was, vroeg me op de man af of ik Nederlands verstond. Ik antwoordde affirmatief. Hij vroeg mij verder of ik iets van de Europese geschiedenis af kende en of de naam Hitler mij iets zei. Helaas moest ik opnieuw een positief antwoord geven, waarop de persoon in kwestie heel simpeltjes verklaarde dat, als hij de keuze had gehad, Hitler de oorlog gewonnen had en ik in de concentratiekampen mijn einde zou gekend hebben. Ik werkte de job af en ging verder de straat op naar mijn volgende afspraak.

Dan is er nog het verhaal van een burgerlijke ingenieur, een vriendelijke heer die niet racistisch wenste over te komen maar toch de nood voelde om me te vragen wat ik in z'n land deed en waarom ik niet was gebleven in mijn land. Ik repliceerde met het feit dat ik hier geboren ben, maar dat telde blijkbaar niet. Want “het was duidelijk te zien dat ik hier niet hoorde”. Dit was zogezegd niet racistisch bedoeld, maar enkel de raad van een gepensioneerde man die veel langer naar school was geweest en dus veel slimmer was dan mij. Veel keuze had ik niet en ik bedankte "mijnheer" en ging op naar de volgende .

Toen was er nog die keer dat er een lek zat in de rioolbuis onder straat en onze put volliep met rioolwater. De klant kwam melden dat hij de bevoegde dienst had gecontacteerd en dat die stank al twee jaar in z'n huis zat. À propos de klant was een Belg met Turkse roots. De verantwoordelijke van de dienst kwam aan en begon de klant uit te kafferen: “Heb ik je twee jaar geleden al niet gezegd dat je maar een nieuwe aansluiting moet aanvragen?! Het is niet mijn probleem dat er water in deze put komt en ik ben er niet zeker van dat dit rioolwater is.” Hoewel de kleur en stank duidelijk waren: dit was rioolwater. De beambte liet heel goed merken dat hij telkens maar miserie had bij onze soort mensen. De klant werd kwaad, maar puntje bij paaltje haalde dit niks uit: als iemand met macht zijn macht misbruikt ben je altijd het slachtoffer.

Ik kan nog dagen doorgaan met deze verhalen, maar dat wil ik jullie besparen. Laat het genoeg zijn dat er naast deze persoonlijke aanvallen ook nog eens structurele rassendiscriminatie bestaat die ertoe leidt dat veel mensen die er net iets exotischer uitzien het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt en heel vaak moeten opboksen tegen onrecht en uitsluiting. Ze worden meestal met een andere bril bekeken en moeten zich constant blijven bewijzen tov leidinggevenden, collega's en ieder ander betrokken partij. Onlangs is er een studie verschenen die bevestigde dat er inderdaad racistisch werd gereageerd bij sollicitaties en iedereen leek geschokt. Wel om even de boeman te spelen: ik was het niet, net als ieder ander met niet-Belgische roots. Wij wisten dit al heel lang.

Helaas heeft deze schrijnende toestand ook gevolgen voor die mensen die niet te overzien zijn. Stel je even voor: je verlaat de school met een goed diploma en de enige reden dat je klasgenoot een mooie job aan de haak slaat en jij niet, is je huidskleur, terwijl je van in de klas weet dat je een veel betere kandidaat bent. Hoelang blijf je op je tong bijten voor je reageert? En als je reageert, ben je het typevoorbeeld van die "gruwelijke buitenlanders" die nog meer racisme veroorzaken.

Versta me niet verkeerd: ik spreek geweld of vandalisme helemaal niet goed. Ik wil enkel duidelijk maken dat als je (jonge) mensen hun toekomst afneemt, ze rebelleren. Deze vicieuze cirkel moet doorbroken worden. Racisme is fout net als alle andere soorten discriminatie. Het moest maar eens gedaan zijn. De multiculturele samenleving is een feit voor zowel mannen als vrouwen, wanneer gaan we ze dan ook allemaal als gelijken aanzien en behandelen? Met gelijke rechten en met het respect dat we zelf verwachten. Is het geen tijd om onszelf te zien in ieder ander en samen voor gelijke rechten te vechten voor heel de mensheid. Ik sta hiervoor, ABVV staat hiervoor en ik geloof er echt in. Jullie staan naast ons in dit gevecht tegen onrecht!

Mohammad Akhtar
Afgevaardigde ENGIE Fabricom

 

Andere blogs van Mohammad:

Van machteloosheid tot hoop

Menselijkheid boven praktisch liberalisme