onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met... Vincent Deganck.

Soms kunnen zaken heel snel in beweging komen en komt grote veranderingen onverwacht per twee. 

Eind 2017 besliste Patrick Baekelandt om een stap achteruit te zetten als hoofdafgevaardigde. Hij vond voor zichzelf dat hij op een leeftijd was gekomen dat genieten van het leven belangrijker werd en dat de positie van hoofdafgevaardigde geen titel is die hij tot het einde hoeft te dragen. Patrick zag de tijd rijp om de nieuwe generatie op de voorgrond te laten treden en werk te laten maken van hun eigen verhaal, hun eigen toekomst. Een heel mooi gebaar van Patrick.

Na een reeks van gesprekken werd ik, met volledige steun van onze militantenkern, voorgesteld als nieuwe hoofdafgevaardigde te worden bij Van de Wiele. Dit vanaf 1 mei, een dag waarop we stilstaan bij de geleverde strijden en vooruitkijken naar de toekomstige uitdagingen. Veel symbolischer kon haast niet.

Het traject waarmee ik ooit in Patricks voetsporen zou treden lag eigenlijk al enkele jaren klaar. We hadden destijds dan ook afgesproken om een volledige verjongingskuur na te streven. Met succes kan ik nu zeggen. Onze huidige ploeg bestaat bijna voor 50 % uit militanten jonger dan 35 jaar. Ons motto: als je jongeren belangrijk vindt, dan moet je dat tonen en uitstralen. Als we het syndicaal idee voet aan de grond willen laten krijgen, is het logisch om bij de jongeren te beginnen, diegenes die nog het langst moeten werken.

“Gaan we het debat over langer werken enkel voeren met 55-plussers of gaan we ook eens te rade gaan bij hen die te vaak te horen krijgen dat er voor hen geen pensioen meer zal zijn? Gaan we ideeën over nieuwe arbeidsorganisatievormen enkel uitwisselen met mensen die op 15 jaar van hun pensioen staan, of gaan we ook de mening vragen van hen die nog in de startblokken van hun loopbaan staan?” (tussenkomst tijdens congres Vlaams ABVV 5 mei 2018)

Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat we steeds advies inwinnen bij mensen die de afgelopen 20-30 jaar hebben bepaald hoe de wereld eruit zag. Als progressieve organisatie lijkt het me nog logischer om eens te luisteren naar wat de generatie te zeggen heeft die zal bepalen hoe de wereld de komende 20-30 jaar zal veranderen.

Wij boeken hier alvast succes met deze mindset. Tijdens de pensioenbetoging van 16/05 waren het vooral jongere leden die mee de trip naar BXL hebben gemaakt. De oudste was 35!!!

Een onverwachte uitdaging

Enkele weken voor 1 mei kreeg ik geheel onverwachts de vraag om het voorzitterschap van IndustriAll EU Yought op mij te nemen. Een heuse uitdaging! Eén waar ik toch een nachtje moest over slapen, net omdat het op hetzelfde moment komt als die andere grote taak die op mij wacht.

(IndustriAll Eu is de Europese koepel voor vakbonden uit de textiel-, chemie- en metaalindustrie en telt 7.000.000 leden. Binnen deze federatie is er een Yought committee waarin ABVV-Metaal een vaste waarde is)

Uiteindelijk vond ik van mezelf dat ik dit moest doen, maar enkel indien dit haalbaar is voor mijn echtgenote en kinderen. Toen we het hier thuis over hadden was haar antwoord: “Ga jouw dromen achterna, maar vergeet niet dat wij er ook zijn.” Veel meer dan dit kun je niet gesteund worden.

Met deze woorden heb ik dan dit engagement aanvaard en als mijn kandidatuur straks formeel wordt bevestigd gaat er een nieuwe wereld voor me open dankzij de steun en kansen die ik van mijn gezin en ABVV-Metaal krijg.

Ik ben ervan overtuigd dat vakbonden zichzelf enkel kunnen versterken als de internationale gedachte terug de bovenhand krijgt. Als jongere zal ik alvast proberen om hier mijn steentje toe bij te dragen. Want solidariteit stopt niet aan de grenspost van Rekkem.

 

Vincent Deganck
Delegee bij Van de Wiele

Andere blogs van Vincent

Wat als je twee handen het niet meer doen

De kerstman bestaat niet (en Sinterklaas trouwens ook niet)

"Een bitje... en nie betoale"

Als de collega's je leven redden