onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met... Sacha Cornelis. 

Omdat ze bij Atlas Copco in Zweden - dag in, dag uit - machines bouwden voor grondboringen van allerlei aard, kwamen er in 1984 twee Zweedse werknemers op het idee om een solidariteitsactie te starten voor landen die te kampen hebben met extreme droogte. Zij waren vastbesloten om de leefomstandigheden in dergelijke landen te verbeteren door er waterpompen te plaatsen vanuit hun visie dat zuiver water een basisrecht is voor iedereen.

Er werden afspraken gemaakt met de Zweedse directie om dit idee verder uit te werken. Het plaatsen van deze waterpompen zou worden gesubsidieerd door een maandelijkse, vrijwillige bijdrage van medewerkers die deze actie wensten te ondersteunen. Er werd overeengekomen dat de bijdragen van de werknemers zouden worden verdubbeld door de werkgever.

Zo kreeg het originele idee uiteindelijk officieel de naam ‘Water for all’.

Het project werd in een tweede stap verder uitgebreid naar alle vestigingen van Atlas Copco wereldwijd waardoor momenteel voldoende giften worden verzameld om 2 miljoen mensen van zuiver, drinkbaar water te voorzien.

Ieder jaar kan men als medewerker van Atlas Copco kiezen welk specifiek project men in welk land financieel wil steunen. Ieder project heeft als doel drinkbaar water te verschaffen. Jaarlijks komt er een stuurgroep samen van een twintigtal vrijwilligers om ideeën van medewerkers over eventuele nieuwe projecten te bespreken. Vandaag zijn er voor de vestiging in Wilrijk 370 werknemers die maandelijks een bijdrage storten voor ‘Water for all’ dat intussen 50.000 mensen van drinkbaar water voorziet.

Langzaam maar zeker groeit dit aantal omdat steeds meer medewerkers inzien dat een kleine bijdrage een grote, positieve impact heeft op het leven van zoveel mensen. Promotie van de projecten en het tonen van de mooie resultaten op eindejaarsdrinks of in het bedrijfsmagazine missen uiteraard ook niet hun doel. Atlas Copco laat zien dat het engagement van hun medewerkers het verschil maakt en is hun er uiteraard erg dankbaar voor.

Eigenlijk beseffen we vaak zelf niet wat een luxe het is om eenvoudigweg het kraantje open te draaien en zuiver, drinkbaar water in alle overvloed ter onzer beschikking te hebben.

Ik kan alleen maar zeggen dat Ik ontzettend veel respect heb voor alle medewerkers die dit project sponsoren en natuurlijk ook voor alle vrijwilligers die het steeds onder de aandacht blijven brengen. Vraag jezelf niet te veel af wat een ander al doet, maar kijk wat je zelf kunt doen.


Sacha Cornelis
Hoofdafgevaardigde Atlas Copco

Andere blogs van Sacha:

Smile you're on camera

Flexibiliteit op maat van de werknemer

File, een inbreuk op je sociaal leven