onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met... Elias Vlerick.

Het zat er al een tijd aan te komen, vorige week werd het officieel bevestigd: Lynk & Co, het nieuwe automerk dat Geely (de eigenaar van Volvo Cars) eind 2019 in Europa wil lanceren, zal in onze Gentse fabriek gebouwd worden. Goed nieuws na een woelige periode voor de fabriek ( de acties van september 2017 waardoor de fabriek vier dagen stil lag).

Werkbaar werk voor de bazen

In zijn blog schreef Mohammad Akhtar recent: “De staat definieert werkbaar werk als werkbaar voor de bazen, wanneer zal men de omschakeling maken naar werkbaar voor de werknemer?

“Wendbaar” werk in plaats van werkbaar voor de werknemers was ook de druppel die op ons bedrijf de emmer deed overlopen: na een her-organisatie van het werk (een “herbalans”) zonder het nodige overleg wou men 200 interimmers aan de deur zetten en tegelijk het resterende personeel laten overwerken.

Er volgde een actie van vier dagen. Vanuit de teams was al aangegeven waar de knoop zat: “We willen in de toekomst ons werk nog kunnen doen met de nodige aandacht voor kwaliteit… Er moet tijdig een plan worden voorgelegd voor de volgende herbalans zodat we verbeteringsvoorstellen kunnen doen.” (Team 41 - Fitting)

Dankzij de acties konden de interimmers in dienst blijven. Zij werden ingezet om opleidingen te geven. Daarnaast kwam in de teams nieuw overleg over de herbalans. Met de vakbonden werden er werkgroepen opgestart om de problemen op bedrijfsniveau aan te pakken. De personeelsdienst mag de actievoerders dankbaar zijn: ondertussen zitten we opnieuw aan een recordaantal personeelsleden en heeft het bedrijf zelfs moeite om genoeg personeel te vinden, dankzij de acties zijn dus tweehonderd onnodige afdankingen vermeden.

Het is ónze tijd.

Teamoverleg zal bepalend zijn voor het vlotte verloop van de volgende herbalans. Te vaak wordt nog gereageerd met paniekvoetbal. Zo kregen collega’s met veel ervaring en goede beoordelingen te horen dat ze “niet meer in het bedrijf passen”. Omdat ze problemen hadden aangekaart? Anderen kregen een sanctie. Een duidelijke motivatie werd niet gegeven. Een bedrijf als Volvo Cars moet in staat zijn om dit op een andere manier op te lossen.

Niet voor niets staat in artikel 23 van onze grondwet dat het recht op overleg onderdeel is van het grondrecht op arbeid. Overlegmomenten moeten gerespecteerd worden. Eén teammeeting van een half uur om de twee weken is héél weinig. Des te belangrijker dat deze momenten gebruikt worden waarvoor ze dienen en niet verspild worden met éénrichtingsverkeer/gesprek: het is ónze tijd!

Als een teamlid een punt op de agenda wil zetten moet dit gerespecteerd worden. Ook moet er een degelijk verslag zijn van elke meeting zodat niemand kan zeggen “wij wisten niet dat er problemen waren”. Bij lijnstilstanden zijn een aantal taken voorzien, de zogenaamde T-cards: vloer vegen, papierwerk, … Maar wat als de vloer net is geveegd? Nog een tweede keer vegen? Misschien kan een stilstand zinvoller worden aangewend: met overleg of opleiding bijvoorbeeld?

Wet Peeters: schone schijn

In zijn blog stelt Mohammad Akhtar de vraag: “Is het niet aan de staat om wetgeving te maken die mensen een menselijk leven biedt?

Wie op de website van de federale overheid zoekt naar wetgeving over werkbaar werk komt terecht bij de Wet werkbaar en wendbaar werk, ook gekend als de Wet Peeters. Over deze wet zegt de website dat er “een verbetering van de arbeidsomstandigheden wordt bereikt door een beter beheer door de werknemer van zijn arbeidstijd en de toename van zijn autonomie bij de organisatie ervan.

Een mooi staaltje van schone schijn. In werkelijkheid vergroot de wet vooral de flexibiliteit voor de bazen om je gedurende bepaalde tijd meer uren per dag en per week te laten werken. De baas heeft een jaar (in sommige gevallen zes jaar) de tijd om dit te compenseren en bepaalt zelf wanneer dit gebeurt.

Opleidingen zijn belangrijk

De wet Peeters breidt ook de bestaande verplichtingen wat betreft opleidingen uit: per werknemer worden gemiddeld vijf dagen opleiding per jaar voorzien. Deze wet mag dan in de eerste plaats geschreven zijn op maat van de bazen, niets belet ons om hiermee aan de slag te gaan en er op toe te zien dat deze opleidingsdagen op een nuttige manier worden ingevuld.

Waarom niet bekijken of het mogelijk is om de kalme periodes te gebruiken voor opleidingen in plaats van tijdelijke werkloosheid in te lassen of personeel af te bouwen? Een paar dagen extra vrije tijd dankzij tijdelijke werkloosheid kan eens nuttig zijn, maar het loonverlies begin je algauw te voelen. Liever een paar dagen opleiding dan. Dit moet bestudeerd worden vooraleer de kosten van een economische dip af te schuiven op de staat en op de werknemers.

Wij bouwen de wagens

De afstand tussen de uiteindelijke bazen en de vloer wordt te groot. Zij kijken enkel nog naar cijfers op papier om hun beslissingen te nemen. Des te belangrijker dat we onze eigen kennis over de werkvloer met elkaar delen. Zo kunnen we samen een tegengewicht bieden tegen kortzichtige beslissingen.

Maar uiteindelijk zijn wij het die de wagens moeten bouwen: wij zijn Volvo Cars, wij zijn Lynk & Co. De gevraagde wagens kunnen alleen gebouwd worden als ons recht op werkbaar werk, ons recht op overleg, ons recht op degelijke opleidingen, kortom ons grondrecht op arbeid wordt gerespecteerd.

Elias Vlerick

Militant Volvo Cars

Andere blogs van Elias

Gezonde voeding voor de ateleten van de arbeidsmarkt

Leve de Voortrekkers

CETA een stille staatsgreep
"Als uw machtige arm het wil..."