onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met... Peter Hessens

Wie de oprichtingsstatuten van het ABVV er op naleest, weet dat onze organisatie gebouwd is op 4 kernwaarden: Solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie.

Toen ik destijds mijn vakbondsopleiding bij de metaal startte, was dit één van de eerste zaken die me werden bijgebracht en die me steeds het meest is bijgebleven. Nu ondertussen 18 jaar geleden stond ik er nog niet bij stil hoe belangrijk die waarden zijn voor onze werking. Ondertussen weet ik wel beter.

Maar wat zijn waarden nu eigenlijk?

“Een waarde is een betekenisgevend ideaal, een overtuiging over wat we nastreven, of zou moeten nagestreefd worden. Met andere woorden: ze bepalen ons doel, en ons gedrag als organisatie, ze zijn als het ware onze identiteit.’’ Waarden vertalen zich meestal in normen (gedragsregels). Deze normen zorgen er voor dat we trouw blijven aan onze waarden, en dat we het doel niet uit het oog verliezen.

Ondertussen kreeg ik van ABVV metaal zelf de kans om als begeleider te fungeren binnen de vakbondsopleidingen. Ik neem dan ook elke gelegenheid ten baat om tijdens deze vormingen het belang van onze ABVV waarden te duiden. Niet alleen binnen de vorming, maar ook bij onze interne vakbondswerking op het bedrijf streven we deze waarden na. Alles is bij ons discussieerbaar, maar wie zich niet kan vinden in de kernwaarden zal zich bij ons niet thuis voelen.

De vier kernwaarden zijn elk op hun eigen manier essentieel voor ons beleid. Maar het belang van de waarde ‘democratie’ wens ik hier in het bijzonder eens uit te lichten. Deze waarde onderscheidt ons van anderen. De ABVV statuten (artikel 44 bis) omschrijven de interne democratie als de absolute regel van de syndicale organisaties. Zo is het de interne regel dat alle mandaten, op elk niveau, om de 4 jaar dienen vernieuwd te worden, en dit volgens het principe van de basisdemocratie. Deze manier van werken zorgt er voor dat we niet op ons lauweren kunnen rusten, of je eigen koers kan beginnen varen eens je een mandaat bekleedt. Ze zorgt er voor dat je jezelf elke dag opnieuw in vraag moet stellen. Zo vermijdt je tevens dat men zich kan schuldig maken aan ‘zelfbediening’, of postjespakkerij zonder dat de basis kan ingrijpen. Niet onbelangrijk dus voor een organisatie die zelf kritisch is over andere instellingen waar zelfbediening schering en inslag is.

“Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn.’’ (Albert Einstein)

Met 11 van mijn militanten in de metaalvorming, en nog heel wat militanten die deze vorming al hebben afgerond en nu modulevormingen volgen, kan ik alleen maar trots zijn. Het stelt me ook gerust dat bij ‘ABVV Voestalpine Sadef’ de kernwaarden zullen bewaakt blijven. Ik kan enkel nog hopen dat ik met dit artikel anderen heb geïnspireerd over het belang van onze kernwaarden, en om deze verder uit te dragen binnen onze organisatie en er buiten.

Peter Hessens
Hoofdafgevaardige Voestalpine Sadef

Andere blogs van Peter:

Langer werken = slimmer werken

Wie verkoopt er nu de nonsens?