onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met... Mercedes Debels

Augustus 2014: Ik nam de fakkel over van mijn vorige hoofddelegee. Ik begon aan een avontuur waar ik niet zo goed van wist wat of/hoe het allemaal zou verlopen.

Ik kreeg tips & trics mee en mocht aan mijn tocht in het toch wel onbekende beginnen. Mijn taak als hoofdafgevaardigde stond uit rondgaan bij de mensen, een luisterend oor bieden, sociale verkiezingen organiseren, onderhandelingen voeren, rondgang Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, OndernemingsRaad opvolgen, evenementen bijwonen, het ABVV beetje bij beetje terug een nieuwe boost in blazen... Kortom het was een hele boterham waar ik in mocht bijten.

In drie jaar tijd heb ik veel gezien en geleerd, maar ook de vormingen van ABVV-Metaal hebben mij geholpen en sterker gemaakt. Met een prachtige militantengroep ben ik fier waar we nu staan. We zijn erop vooruit gegaan met de Sociale Verkiezingen in 2016. Maar dat komt natuurlijk niet alleen door mij, nee we zijn een team en samen staan we sterk. 

We hebben onderhandelingen gevoerd. Terwijl we jaren geen vooruitgang boekten inzake syndicale eisen, zijn we er uiteindelijk toch in geslaagd om een aantal van principes te realiseren.

We zijn van 120 ABVV-leden naar 220 leden gegroeid.

Er is nog veel werk aan de winkel, maar stap voor stap komen we er wel.

Doorzettingsvermogen is mijn moto, niet opgeven en er samen voor gaan ook al is het soms moeilijk en hebben ook wij wel eens een mindere dag.

Bij deze wil ik dan ook mijn militantengroep bedanken. Zij zijn tenslotte mijn rode schakels om nieuws te rapporteren en info door te spelen. Zonder hen zou het niet lukken.

Intussen ben ik drie jaar bezig als hoofdafgevaardigde en voer ik nog steeds graag mijn functie uit, blijf leergierig en probeer er te zijn voor iedereen, blijven opbouwen en zien waar we uitkomen in 2020!

Mercedes Debels

Hoofdafgevaardigde Picanol

Andre blogs van Mercedes

2 collega's verliezen in één week tijd, hoe ga je daarmee om?

Mijn week als vormingsbegeleidster

Vakbondswerk bij Picanol... dat is ook werken aan de teamspirit