onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met... Elias Vlerick.

Een beweging voor werkbaar werk verspreidt zich de laatste maanden door tal van bedrijven. Onlangs was het de beurt aan Volvo Cars. Vier dagen lag Volvo Cars stil. De hoofdreden voor de actie: het werk is niet meer werkbaar.

Oorzaken:
* Te weinig overleg bij de werkorganisatie. Alles moet snel snel worden geregeld.
* De nodige opleidingen worden niet gegeven. Kan je dan kwaliteit leveren?
* Daarbovenop nog eens overwerk terwijl gemotiveerde collega's moeten vertrekken.

Waarom overwerk? Omdat de productie niet verloopt zoals zou moeten of kunnen... Logisch als het leveren van kwaliteit, efficiëntie en werkbaar werk ondergeschikt worden aan de cijfertjes en “ontvetten” van “dode tijd”.

En dan is er het Andon-koord.

Door aan het Andon-koord te trekken kan elke arbeider de band doen stilvallen wanneer een probleem niet kan worden opgelost. Achterliggend principe: terugkerende problemen zullen de productie zodanig verstoren dat ze ook effectief aangepakt worden en niet blijven aanslepen. Dat bespaart ook op hersteltijd van fouten in de productie.

Tussen principe en realiteit blijkt een groot verschil te bestaan. In de realiteit worden arbeiders en teams die het Andon-koord gebruiken al te vaak op de vingers getikt zonder dat de terugkerende problemen worden aangepakt. Onder druk van de acties riep de directie op effectief aan het koord te trekken om problemen op te lossen! Een directie die de arbeiders de middelen in handen geeft om controle uit te voeren. Het is eens wat anders. Het is een bewijs dat werkbaar werk niet mogelijk is door enkel te kijken naar wat op papier staat en dat arbeiderscontrole op de werkvloer is onvermijdelijk is. Niet enkel in het belang van de arbeiders maar ook voor de productie zelf.

Waarom niet overal een symbolisch Andon-koord?

Dinsdag 10 oktober was er de 'reactiedag' van de overheidsdiensten. Ook de ambtenaren, spoormensen, buschauffeurs trokken aan het Andon-koord voor het algemeen belang. Ook daar wordt het leveren van kwaliteit, efficiëntie en werkbaar werk ondergeschikt gemaakt aan de cijfertjes. Hun werkgevers zijn onze regeringen. Zij baseren hun beleid op onwerkbare boekhoudkundige regels die via Europa  worden opgelegd. Zogezegd voor de 'financiële stabiliteit' van de euro en van de 'topbankiers'. Ten koste van de sociale zekerheid, welzijn op het werk, de koopkracht en de reële economie. Wist je dat de Europese Commissie het laatste woord heeft over alle begrotingen, schulden en regelgevingen van de besturen in dit land? Dit is een gevolg van het Europees begrotingspact: de pensioenhervorming, de Wet Peeters, de index, de vennootschapsbelasting, de privatisering van Belfius, Proximus, B-Post, de liberalisering van de NMBS … het zijn stuk voor stuk voor stuk maatregelen die vooraf de goedkeuring dienen te krijgen van Eurostat en de Europese Commissie, zoniet wordt onze begroting niet goedgekeurd.

Welke regering er ook aan de macht is, dit Euro-soberheidsbeleid is verheven tot grondwet en verplicht regeringen en openbare besturen om te besparen en te privatiseren tegen onze grondrechten in... als burger, als werknemer, als producent, als sociale partners, als burgermaatschappij en als overheid.

Meer en meer burgers trekken aan het symbolische Andon-koord, zij komen op voor onze grondrechten en keren het soberheidsbeleid de rug toe. “Als uw machtige arm het wil ligt heel het raderwerk stil!". Andon blaast deze leuze nieuw leven in. Als ge trekt aan de Andon-koord gaat een alarm af: tijd om de problemen aan te pakken! Vanaf nu trekken we bij Volvo Cars aan hetzelfde (Andon-)zeel... en zo te zien zijn we niet alleen.

Elias Vlerick
Militant Volvo Cars

 

Andere blogs van Elias:

Leve de Voortrekkers

CETA een stille staatsgreep