onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met... Erwin Oris.

De voedselbanken zijn ontstaan in Amerika ergens in de jaren ’70 , en zijn half de jaren 80 voor het eerst in Europa verschenen. Dit alles om de minderbedeelden uit onze samenleving kosteloos te voorzien van de nodige levensmiddelen en tegelijk de verspilling van etenswaren te beperken. Al het voedsel is gratis verkregen en wordt ook gratis verdeeld aan hulpbehoeftigen.


In een “beschaafd” land zoals België maken in 2017 143.000 Belgen  gebruik van de voedselbanken (één op vier daarvan zijn kinderen) De meeste(n?) komen daar terecht via het OCMW, op deze manier moeten de  minderbedeelden uit onze maatschappij  geen honger lijden en kan men het weinige geld dat men heeft aan andere zaken besteden.


In België is er in elke provincie wel een centrale voedselbank, die ondersteund wordt door de Europese voedselbank. Op het terrein zelf (de steden en gemeenten) zijn de voedselbanken allemaal zelfstandige autonome stichtingen of vzw’s die voornamelijk werken met vrijwilligers.

De lokale voedselbanken krijgen de basisproducten zoals melk, rijst, pasta en suiker van de Europese voedselbank en de grote winkelketens, maar zeker niet te vergeten ook de kleine handelaar om de hoek draagt zeker zijn steentje bij . Voor de bedrijven is het een win/win: als men de bijna vervallen producten moet weggooien hebben ze er ook niks aan of kost het hen nog geld. Als ze de goede niet vervallen producten weg schenken aan de voedselbanken kan men de BTW terug recupereren.

De vrijwilligers verzamelen en verdelen daarna het voedsel in pakketten naargelang de grootte en de samenstelling van het gezin. Afhankelijk van wat men krijgt van de winkels kan men ook diversiteit in de voedselbedeling brengen.

Al deze vrijwilligers doen dit gratis: ze steken er hun tijd en geld in (vb: ze rijden met hun auto rond om voedsel op te halen bij lokale handelaars), maar de dankbaarheid die men van de mensen terug krijgt is onbetaalbaar!

Eten uit de afvalcontainer van de supermarkt- veel mensen vinden dit vies en ondenkbaar- maar dit gebeurt elke dag bij jou om de hoek! Wie doet dat? De mensen die tussen de mazen van het opvangnet vallen en de weg niet vinden tot de voedselbanken. Maar evengoed zijn er mensen die eten uit de afvalcontainers van de supermarkten halen om de verspilling van onze maatschappij te voorkomen.

En alle hulp is meer dan nodig, je kan dit als vrijwilliger maar ook giften zijn meer dan welkom!

http://www.voedselbanken.be/nl/gift

Erwin Oris
Hoofdafgevaardigde Philips Turnhout

Andere blogs van Erwin

Outsourcing een noodzaak of een kwaad?

Philips Turnhout: herstructurering na herstructurering

Hoe blijf je inzetbaar op de arbeidsmarkt

Waarom netwerken nilens willens horen bij vakbondswerk

Zijn vluchtelingen profiteurs?

Ploegenarbeid: lust of last?