onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Erwin Oris.

Outsourcing is de uitbesteding van werkzaamheden die niet de corebusiness van een bedrijf zijn. Meestal is dit om de financiële doelstellingen van het bedrijf te behalen en om het aantal eigen medewerkers te verminderen. Outsourcing is dan ook dikwijls een strategische beslissing.

Als de werkgever aan outsourcing doet, is dit om het aantal vaste medewerkers te verminderen, en deze te laten werken onder contract van een andere werkgever, meestal in een ander paritair comité met andere arbeids- en loonvoorwaarden. Bij de overgang naar een andere werkgever speelt cao 32bis. Die komt neer op het behoud van rechten bij de overgang naar een nieuwe werkgever: het bedrijf dat van outsourcing gebruik maakt heeft dan minder vaste kosten. Bijvoorbeeld bij ziekte zijn de lasten bij de nieuwe werkgever, hij maakt gebruik van de diensten enkel als deze nodig zijn, enz...

Bij Philips in Turnhout doet men al vele jaren aan outsourcing. Ik werk nu bijna 22 jaar bij Philips en van een aantal diensten heb ik nooit anders geweten dan dat deze uitbesteed waren, zoals de keuken/kantine, de poetsploeg en het onderhoud van de tuin. Deze mensen zijn eigenlijk al jaren onze collega’s, maar werken altijd al bij een andere werkgever en aan andere, meestal minder goede voorwaarden.

Regelmatig komt er wel eens iets nieuws naar boven wat voor Philips interessant lijkt om te outsourcen. Bijvoorbeeld de bewaking wordt regelmatig overgenomen door een beveiligingsfirma om vakantie en ziekte op te vangen. De afdelingen die regelmatig in het vizier worden genomen, zijn het onderhoud van het machinepark, het magazijn, de IT-ondersteuning, de boekhouding, maar zeker niet te vergeten ook de eigen loonadministratie. Die krijgt het telkens moeilijker om te kunnen overleven in deze geglobaliseerde maatschappij.

Toegegeven, Philips is al eens op een beslissing van outsourcing teruggekomen. Niet omdat het werk niet goed gebeurde, maar omdat de voordelen niet waren zoals verwacht. Zo is de klusjesdienst terug in eigen beheer gekomen.

Er zijn ook risico’s voor het bedrijf die men meestal niet wil zien. De continuïteit van ervaren mensen is niet altijd meer gegarandeerd bij outsourcing. Want de ‘nieuwe’ firma moet misschien wel mensen leveren voor bepaalde diensten, maar kan die ervaren collega’s ook in andere bedrijven tewerkstellen. En zo kan men ervaring kwijtspelen, waar de dienstverlening onder kan lijden met zelfs een bepaalde meerkost tot gevolg.

Gevolgen voor de werknemers die uitbesteed worden, zijn niet te onderschatten: een bepaalde periode valt men onder de bescherming cao 32bis, maar de werknemer kan zoals eerder gezegd ook naar andere bedrijven worden uitgezonden. Deze verplaatsingen kunnen dichter bij, maar ook verder van huis zijn met alle gevolgen van dien. Ook sociaal weegt dit: je collega’s zijn niet meer je collega’s en bij het personeelsfeest word je ook niet meer uitgenodigd zoals de jaren voordien. Zelfs in andere bedrijfskledij rondlopen doet raar.

Of outsourcing nu goed of slecht is voor medewerkers of het bedrijf: daar heeft iedereen zijn eigen mening over. Voor mij persoonlijk vind ik het wel kunnen voor bepaalde diensten en ondersteuningen, maar voor strategische werkposten en functies vind ik het gewoon dom en kortzichtig.

Erwin Oris
Hoofdafgevaardigde Philips Turnhout