onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Peter Hessens.

Bij de vele regeringsmaatregelen die ons steeds doen langer werken wordt niets van aandacht besteed aan de inhoud van het werk. We zien nu al de gevolgen van het optrekken van de leeftijdsvoorwaarden voor pensioen en SWT (brugpensioen). Het aantal langdurig zieken blijft stijgen. Het is gemakkelijk om te zeggen dat iedereen langer moet werken, maar het moet ook mogelijk gemaakt worden. Hierin speelt ergonomie een zeer belangrijke rol.

Ergonomie is de aanpassing van de omgeving aan de mens. Dit kan een werkplek, machine, product of ruimte zijn. Ze heeft als doel de gezondheid te verbeteren en het gemak, de productiviteit en de efficiëntie te verhogen.

Ergonomie wordt vaak over het hoofd gezien bij de CPBW-werking. De gevolgen van een verkeerde houding, te lange of een te zware lichamelijke belasting mogen nochtans niet onderschat worden. Deze leidt soms tot onomkeerbare schade aan het lichaam. Bij een plotse gebeurtenis word je als comitélid getriggerd door de bespreking van het arbeidsongeval. Maar in de meeste gevallen vind je de gevolgen van lichamelijk belastend werk niet terug tussen de arbeidsongevallen, maar in het ziektecijfer! Het beroepsgeheim maakt het voor ons moeilijk om een overzicht te krijgen van de gevolgen van het werk op de gezondheid. Dit is vooral de taak van de bedrijfsarts. Maar daar wordt niet altijd de link gelegd met het werk.

Wat kunnen we dan wel doen als CPBW?

Vooral preventief werken! Alvorens de werkgever een nieuwe werkpost inricht, of machine aankoopt moet hij dit, ter advies, voorleggen aan het comité en aan de preventieadviseur. Dit is het ideale moment om aan ergonomie te werken. Je kunt je advies uitbrengen, en je vraagt ook naar het advies dat de preventieadviseur heeft uitgebracht aan de werkgever. Als CPBW-lid heb je ook recht op inzage in het constructiedossier van de machines. Daaruit kun je heel wat informatie halen.

Het is voor de werkgever ook verplicht om voor elke werkpost een taakrisicoanalyse en een veiligheidsinstructiekaart te maken. Bij de opmaak van de taakrisicoanalyse moet ergonomie aan bod komen. Er bestaat weliswaar geen uniform wettelijk verplicht model om een risicoanalyse te maken, maar de werkgever moet kunnen aantonen dat hij de risico’s op een verantwoorde manier inschat. Er zijn genoeg verschillende tools terug te vinden om een objectieve, onderbouwde risicoanalyse te houden rond ergonomie. Deze werden ontwikkeld door ergonomen, en worden vaak gebruikt. Het best kun je afspraken maken met je werkgever rond welke tools hij hanteert, en of je je daar in kunt vinden. Zo kun je, bij twijfel of discussie, snel zelf een analyse houden op een werkpost.

In de nabewerkingsafdeling van Voestalpine Sadef viel het ons op dat er opmerkelijk veel werknemers reeds op jonge leeftijd last hadden van rug- en nekklachten. Ook typische klachten door repetitief werk (Epicondylitis lateralis ofwel tennisarm) zijn geen uitzondering. We wisten de werkgever te overtuigen om te investeren in tools die het manueel hanteren van lasten zoveel mogelijk beperken. Vooral dan bij hoog frequente handelingen. Onze CPBW-leden doen ter plaatse vaak zelf een risicoanalyse wanneer een werknemer er om vraagt, of als we zelf twijfel hebben bij een bepaalde situatie.

risicoscoreVoor het manueel hanteren van lasten gebruiken wij de KIM-tool om de risicoanalyse te maken. De KIM-tool houdt rekening met 4 factoren: frequentie, gewicht, houding en omstandigheden. Het is een snelle en gebruiksvriendelijke methode die op de werkplek zelf kan toegepast worden. Wanneer uit deze analyse blijkt dat de werkgever extra ergonomische maatregelen dient te nemen, heb je onmiddellijk een basis om een gestaafde discussie te voeren.

www.ergonomiesite.be is een bron aan informatie als je wil werken rond ergonomie. Je vindt er alles terug rond: computerwerk, tillen, trekken, duwen, repetitief werk, zorg, houding, omgevingsfactoren,... Deze site biedt ook de nodige tools om aan de slag te gaan op de werkvloer.

Succes!

Peter Hessens
Hoofdafgevaardigde Voestalpine Sadef

 

Andere blogs van Peter:

Teamgeest is ook belangrijk om te winnen

Wie verkoopt er nu de nonsens?