onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Sacha Cornelis.

In het verleden werden op Atlas Copco de werktijden geregistreerd door een persoon die met een klok je handelingen ‘klokte’. Zoals waarschijnlijk in de meeste productiebedrijven kreeg de werknemer een ‘balancing’ met de werktijden naargelang het aantal compressoren die hij/zij op die dag moest assembleren. We discussieerden als syndicale delegatie wel eens over de geklokte tijd, of deze wel juist was, of het juiste tempo was getimed (tempo 100),of de afstand van lopen erbij zat enz...

Het was een systeem met voor- en nadelen. Je kon soms wat manipuleren bij bepaalde handelingen, maar dit werkte natuurlijk langs twee kanten. Atlas Copco Zweden werkt de laatste jaren met een ander systeem, namelijk ‘Avix’. Dit werkt met een registratie van videobeelden van de montage-activiteiten door de camera op het hoofd of de borst van de werknemer te plaatsen.

We hadden toch wel onze bedenkingen bij video-opnames op de werkvloer. Het verleden leerde ons dat filmen zeer gevoelig ligt voor de arbeiders. Ook aan deze methode zijn voor- en nadelen verbonden. Het manipuleren is veel moeilijker op deze manier, omdat er een betere visuele controle is, maar de discussies over afstanden die de werknemer moet afleggen en de job zelf zijn beter op te volgen voor ons.

Werknemers hebben ook het recht om na het gebruik van beeldmateriaal de resultaten zelf volledig in te kijken. We hebben dan ook wat afspraken/principes op papier gezet om discussies in de toekomst te vermijden:

Basisprincipes

Er zullen eerst vrijwilligers gevraagd worden. Enkel vaste medewerkers (& gekwalificeerde tijdelijken na goedkeuring syndicale delegatie) worden ingezet bij gebruik van Avix (of andere videogebaseerde software) Minstens 1 dag voor het filmen wordt er naar de lijn gecommuniceerd, tenzij in samenspraak met sociale partners (veiligheidsprobleem,....)

iii. Na het filmen en analyseren wordt eerst de uitvoerder van de operatie geconfronteerd met de video, zodat bemerkingen, opmerkingen en feedback van deze persoon nog kunnen meegenomen worden.

Indien mogelijk wordt de balancing op de lijn uithangen (gedurende overeengekomen periode) met de tijden erop aangeduid om opmerkingen te verzamelen en eventueel aanpassingen te doen indien nodig. Gebruik maken van camera die operator draagt op zijn lichaam. Geluid bij filmen wordt onderdrukt.

vii. Video mag niet gebruikt worden in evaluaties van mensen. Enkel bij het vaststellen van zeer ernstige feiten op de video zal dit besproken worden met de syndicale delegatie.

De introductie van deze tijdregistratie verliep wel wat woelig en als syndicale delegatie moesten we voldoende uitleg geven en bovenstaande afspraken in detail toelichten.

Na enkele maanden gebruik te hebben gemaakt van het systeem is de gevoeligheid nog niet verdwenen. Natuurlijk verloopt de invoering druppelsgewijs door de firma en heeft dit een langere tijd nodig om iedereen kennis te laten maken met Avix.

Ik heb met de jaren geleerd dat verandering soms weerstand geeft. De toekomst zal ons leren of dit effectief een vooruitgang is voor de arbeiders.

To be continued!

Sacha Cornelis
Hoofdafgevaardigde Atlas Copco

 

Andere blogs van Sacha:

Flexibiliteit op maat van de werknemer