onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Steve Temmerman.

Na een loopbaan van 20,5 jaar bij CNH Industrial te Antwerpen, waarvan 16,5 jaar syndicaal actief te zijn, deelde ik mijn afscheid per brief mee aan de collega’s in het bedrijf. Op 3 april maak ik namelijk de overstap naar de Centrale als vormingswerker. Aangezien ik sinds 2006 ook fungeerde als groepsbegeleider is dit geen stap in het ongewisse en ga ik er voor de volle 100 % tegenaan.

cnh
Om deze overgang te maken moest ik nog enkele zaken in orde te brengen op het bedrijf, wat mijn opvolging als hoofdafgevaardigde en de afhandeling van enkele openstaande punten betrof.

Op maandag 20 maart 2017 ging ik door de poorten van het bedrijf om mijn laatste 2,5 dagen in te zetten met als planning om nog wat overdrachten te regelen. De dagshift startte op en 5 minuten later meldden de collega’s van de logistieke afdeling ons dat zij in staking gingen omwille van de aanslepende problemen (problematiek met leveranciers – werkdruk – verouderd materiaal en te weinig mensen).

cnh piket
Onmiddellijk hebben we de actie ondersteund, omdat de problemen gekend waren en de directie hiervan al anderhalf jaar op de hoogte was.

De 50 collega’s van de logistieke afdeling gingen in hun afdeling in gesprek met de directie en omwille van de arrogante opmerkingen die er vanuit de directie kwamen, zonder oplossingen aan te reiken, duwden de mensen door. Het gevolg was dat de logistieke afdeling tot woensdag bewaakt werd door de logistieke werknemers. Dit had een reden.

Gedurende de eerste drie dagen werden mensen vanuit andere afdelingen opgevorderd door de directie om de staking te breken. Zij moesten zonder opleiding de taken overnemen. Dit was een schande, zelfs mensen met 39 jaar dienst werden afgedreigd om toch de staking te kunnen breken en dat werd uiteraard niet toegelaten.

De derde dag van de staking, waarop mijn loopbaan bij CNH normaal gezien om 11.30 uur zou eindigen, gooide de directie nog meer olie op het vuur te gieten in plaats van het vuur te blussen en met oplossingen te komen. Zij schakelde een deurwaarder in om vast te stellen dat de mensen de toegang tot de logistiekafdeling blokkeerde, zodat de vrachtwagens niet geladen of gelost werden. Alle registers werden opengetrokken, opnieuw werden mensen opgevorderd, zowel arbeiders als bedienden en zelfs de directie deed handschoenen aan om logistieke taken te doen.

Dit was abnormaal, zelfs onze secretaris en zijn collega van ACV Metea, beiden met veel ervaring, hebben in hun carrière nog nooit meegemaakt hoe men daar te werk ging.

vuur
Als snel had dit gevolgen, de communicatie gebeurde over de late shift en de nachtshift en er was een zeer grote solidariteit. De piketten werden opgesteld aan de poorten van het bedrijf.

Toen ik donderdagmorgen aan het piket arriveerde, ontving ik samen met enkele collega’s een bundel van de deurwaarder. Dwangsommen werden opgelegd van 250 tot 2500 euro per uur als we nog iets zouden blokkeren.

Het piket werd verschoven, zodat materialen in en uit het bedrijf konden, alleen werd er niets geproduceerd, omdat ook een groot deel van de mensen van de assemblagelijnen zich aansluit bij de actie.

De actie werd ondersteund door verschillende afdelingen en shiften, omdat zij net dezelfde problemen ondervinden als de logistiek en ook al anderhalf jaar wachten op degelijke en blijvende oplossingen.

In de tussentijd werd er overleg gepleegd met de directie en was er een voorstel dat zou voorgelegd worden aan de mensen. De gesprekken zelf heb ik niet kunnen bijwonen, omdat mijn mandaten al overgedragen werden aan de collega’s.

Uiteindelijk bleef de staking duren tot maandag 27 maart 2017, toen de mensen het voorstel van de directie aanvaardden.

Over een afscheid gesproken... In plaats van iedereen nog te gaan begroeten aan hun werkposten, moest ik dit doen aan het piket.

Graag wil ik afsluiten met een dankwoord naar alle ABVV-leden van CNH te Antwerpen aan en het voltallige ABVV-team voor de schitterende samenwerking. Ook wil ik de Centrale bedanken voor het vertrouwen dat ik krijg om te fungeren als vormingswerker.

Samen met Peter Bostyn, Adri Craens en Sven Hemelaers ga ik er tegenaan.

Tot op de vorming!

 

Steve Temmerman
Hoofddelegee CNH Case New Holland

 

Andere blogs van Steve:

Work hard, play hard