onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Alex Van de Vondel.

Eerst en vooral, ik wil niet pessimistisch overkomen of een te negatief beeld schetsen van de maatschappij van vandaag, ... maar toch! Als je met collega’s en vrienden in je omgeving spreekt, ervaar je vaak dat we in een onstabiele en egocentrische tijd leven en de toekomst niet echt zo vrolijk lijkt als men ons wil laten geloven.

En daar zijn we direct bij het punt dat ik wil maken. Zij die nu aan de macht zijn in dit land, staan overtuigd aan de kant van het patronaat met de duidelijke boodschap om het vuur aan de schenen van de werkende klasse te leggen.

Het is deze regering die cadeaus aan zichzelf, aan bedrijven en aan de welgestelden zoals (loonlastenverlaging , fiscale bonussen , vermogenswinst .... etc.) uitdeelt, terwijl ze langs de andere kant de gewone man het leven zuur maakt en onze sociale verworvenheden ( index, brugpensioen, tijdskrediet, pensioenen, sociale voorzieningen, elektriciteit, water, koopkracht... etc.) ontneemt . Dit moet stoppen, maar hoe?

We hebben de voorbije twee jaar met de grote betogingen het tij niet kunnen keren , en ik denk dat daarom ook veel mensen de conclusie trekken dat het geen zin meer heeft, ze gelaten zijn en afhaken. Anderzijds waren er recent ook de ambtenaren die op straat kwamen, de ‘witte woede’, en oh ironie zelfs het leger ging betogen. Maar neen, er is niks mis met dit land!

Het is ook deze regering die de media verdomd goed weet te bespelen en er bovendien ook in slaagt het spook van het individualisme in de mens naar boven te halen. ‘Als ik het maar goed heb , als ze mij maar niet raken !!’ Deze dingen ervaar je op de vloer toch ook wanneer je met collega’s, werkmakkers een gesprek aanknoopt en je vaststelt dat de samenhorigheid of het voor iemand anders opnemen soms ver zoek is.

De rest van de wereld blijft hier niet van gespaard. Kijk maar naar wat er gebeurd is in Amerika. Ik kijk ook angstvallig uit naar de verkiezingen in Frankrijk en Nederland. Om nog te zwijgen over de racistische uitspraak van Van Biesen in de Kamer tegen onze ex-delegee Kitir van Ford Genk, welke weg gaat dat op. Het stemt allemaal tot nadenken.

Daarom stel ik mij ernstig vragen en uit ik mijn bezorgdheid, en waarschijnlijk ik niet alleen. We zullen met z’n allen de rug moeten rechten, anders zal het niet lukken. Solidariteit is hier volgens mij het enige reddingsmiddel, het cement, het enige antwoord over de centrales, kleuren en partijgrenzen heen, om tegen die stroom in te gaan!

Alex Van de Vondel
Delegee Atlas Copco