In gesprek met ... de ABVV-fractie van Van Hool.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Studio Brussel ook dit jaar weer de warmste week. Dit jaar werd er een oproep gedaan in het bestuur Mechelen-Kempen of er bedrijven een actie op poten wilden zetten. Onze dames van ABVV-Van Hool hadden onmiddellijk een geweldig idee. Rode snoepjes verkopen ten voordele van een goed doel. Uiteindelijk is er geopteerd voor VZW De Keeting, omdat deze VZW vooral werkt rond armoedebesteding.

Er werd snoep aangekocht, verdeeld in zakjes van 100 gram en vervolgens verkocht door al onze militanten op de werkvloer. Er is maar liefst 100 kg snoep verkocht, wat een fantastisch bedrag opleverde van 1374 euro ten voordele van de eerder genoemde VZW.

Onze fractie is op maandag 19 December afgezakt naar Boom om het resultaat van onze actie kenbaar te maken.

Onze dames hebben deze actie getrokken, dus verdienen zij terecht een dikke pluim hiervoor.

Het ABVV-Van Hool team dankt al zijn collega’s.

Groeten van een van de warmste fracties van het land,

ABVV-Metaal Van Hool