onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Vincent Deganck.

Het is algemeen geweten bij de grote mensen dat de goede Sint niets meer is dan een zoethoudertje om de kleine kinderen braaf te houden. Bij wijze van sinterklaasgeschenk maakte onze werkgever op 5 december, de vooravond van het sinterklaasfeest, via mail bekend aan alle bedienden dat men een cafetariaplan zal invoeren vanaf maart 2017. De arbeiders volgen in een latere fase.


Tien minuten voor het versturen van de mail werden alle vakbondsfracties via een kort overleg hierover ingelicht. Je zou toch wel denken dat een ambitieus plan als dit toch wel iets meer aandacht verdient dan dat nu het geval is? Waarom worden de vakbonden quasi buitenspel gezet en voor voldongen feiten geplaatst?

Via dit plan krijgen de bedienden de kans om een deel van hun brutowedde om te zetten in een ander voordeel. Voor een minimale inlevering van nettoloon kun je dus een internetabonnement, GSM/tablet, bedrijfsfiets, wagen met tankkaart.... krijgen. Je zou haast gaan geloven dat de Sint toch bestaat.

De werkgever haalt als reden aan dat hij het steeds moeilijker heeft om bepaalde 'profielen' in dienst te houden en aan te trekken. Daarom wil hij inspelen op de privébehoeften van de diverse tewerkgestelde generaties werknemers.

Er zit zeker waarheid in het verhaal dat bepaalde 'profielen' afhaken wanneer ze te horen krijgen dat een bijv. een bedrijfswagen niet tot het verloningspakket behoort. Dit is uiteraard enkel en alleen van tel voor een beperkt deel van de werknemers. IT’ers, vertegenwoordigers/verkopers, ingenieurs en nog enkele andere krijgen heel vaak bij een andere werkgever wel een dergelijk voordeel aangeboden.

Dit alles sluit uiteraard niet uit dat het een koehandel wordt die op korte termijn zeer aanlokkelijk lijkt, maar ook vérstrekkende gevolgen heeft voor de individuen die in het plan instappen.

Vermindering van brutoloon heeft gevolgen voor de berekening van het vakantiegeld, eindejaarspremie, gewaarborgd loon bij ziekte, ziekte en invaliditeitsuitkering, verbrekingsvergoeding bij ontslag, pensioenuitkering, (tijdelijke) werkloosheidsuitkering, enz...

Is de inlevering van enkele (duizenden) euro’s op jaarbasis in ruil voor een wagen of ander voordeel een afkalving van je individuele sociale bescherming waard? Je kunt inderdaad voor een aantrekkelijk bedrag een voordeel kunnen krijgen dat anders een stuk duurder uitkomt wanneer je het privé aankoopt. Maar hierdoor zet je jezelf in een zwakkere positie en verliest de sociale zekerheid aan inkomsten. En je kunt wellicht al raden bij wie de overheid dit tekort zal gaan zoeken. Juist ja... bij ons allemaal.

De enige realiteit is dat de Sint niet bestaat en dat er in dit verhaal maar één winnaar is. De werkgever ziet zijn loonkosten zakken ten koste van de sociale bescherming van de werknemers.

Vincent Deganck
Delegee bij nv Van de Wiele Marke (Kortrijk)

Andere blogs van Vincent:

ABVV... De jongerenvakbond