onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Jean Van De Maele. 

De verkiezingen 2016 zijn voorbij.....wij bij WWL hebben gewonnen. De ontlading van de verkiezingsmodus en het delen van de overwinningsvreugde versterkt de innerlijke mens, versterkt de delegee die dagelijks op de vloer staat.


Nu terug naar de dagelijkse inzet voor een betere toekomst... Het is hier meermaals gezegd en het is bewezen: een hedendaagse delegee dient over vele kwaliteiten te beschikken. Dienstbaar zijn, luisterbereid zijn, op de hoogte zijn van wetgeving, kunnen onderhandelen, bruggen kunnen bouwen tussen de belangen van de werkgever en de werknemers zonder de belangen van de werknemer uit het oog te verliezen. Wat wij evenwel ook niet uit het oog mogen verliezen is dat de delegee ook een educatieve rol te vervullen heeft...

Als wij nu eens verder kijken dan onze interne cirkel waarin wij leven, dan zien we dat daarbuiten veel dingen gebeuren, snel gebeuren. En wij allen beseffen in mindere of meerdere mate dat veel van die gebeurtenissen vroeg of laat invloed zullen hebben op ons leven, op ons gezin, op ons werk op onze levenswijze. En wij allen beseffen dat die gebeurtenissen geen positieve veranderingen zullen teweegbrengen.

Met de BREXIT is het onderwerp Europa een heet hangijzer. Onze verhouding met Europa of anders gezegd de verhouding die Europa heeft met zijn bevolking beroert iedere huiskamer en wordt op alle werkvloeren besproken. De massale betogingen tegen de nieuwe arbeidswet in Frankrijk. De opkomst van links in Spanje, de groei van extreemrechts in vele landen, de extreme verarming van Griekenland door de onmenselijke besparingen die hun worden opgelegd. De Europese onbekwaamheid om voor het vluchtelingenprobleem een menswaardig oplossing te bedenken. De harde confrontatie dat oorlog niet alleen in het Midden-Oosten gevoerd wordt. De schandelijke verrijking van de 1 % en hun grootschalige belastingontwijkingen. De verkiezing van een nieuwe Amerikaanse president. Dichter bij huis en zeer binnenkort de wet-Peeters die onze arbeidsomstandigheden 100 jaar terug in de tijd wil katapulteren. Het verzet en acties van de vakbond tegen het neoliberaal beleid. Niemand die niet door één of meerdere onderwerpen geraakt wordt en erover vragen stelt aan zijn delegee.

Nu wij op een cruciaal kruispunt van de arbeidersgeschiedenis staan, heeft de delegee een belangrijke taak te vervullen. In het wespennest van het wereldgebeuren heeft de delegee ook een educatieve taak wanneer hij of zij antwoordt op de vragen van de werkvloer. Soms zal achtergrondinformatie nuttig zijn om de vraagstukken over het wereldgebeuren beter te kunnen kaderen. Tegen de verrechtsing van de maatschappij, ook op de werkvloer, zal de delegee onze ideologie moeten kunnen verdedigen.

Velen zijn vergeten hoe de werknemersrechten werden opgebouwd, de lange strijd, soms met bloed gedrenkt, rechten en voorrechten die nu zo van zelfsprekend zijn dat zelfs de afbouw ervan aanvaard wordt.

Neen, wij kunnen niet op onze lauweren rusten, want voor eerst sinds lange tijd moeten we verontrustend de toekomst tegemoet gaan. Neen, dienstbaarheid en ons dagelijks werk als delegee zullen niet volstaan om als werknemersklasse overeind te blijven, om als vakbond overeind te blijven. Wij zitten in de hoek waar de klappen vallen en wij zullen er krijgen.

Neen, een antwoord heb ik niet. Maar ik weet dat wij de kleerscheuren kunnen beperken als wij allen samen strijdbaar en ideologisch sterk blijven. Sterke delegees door vorming en ondersteuning door een sterke vakbond. Door vorming een antwoord proberen te bieden aan wat dicht en ver van onze werkvloer gebeurt. Door met een open geest verder durven te kijken dan onze neus lang is.

Neen niet uit angst voor de toekomst. Maar die toekomst, hoe verontrustend ook met een open geest tegemoet gaan, ons verder bekwamen in ons werk als delegee. Gesterkt door onze ideologie en kennis van zaken de werknemers informeren over het effect en gevolgen van het wereldgebeuren op ons leven, op onze manier van samenleven, op onze manier van werken.

Maar nooit vergeten dat wij niet alleen staan...samen zijn we sterk. ABVV-Metaal heeft een kwalitatieve zeer goede vorming voor de hedendaagse delegee. Vorming in de brede zin van het woord, niet alleen kennis, vorming in bekwaamheid, vorming in strijdbaarheid, vorming in zijn mens zijn. Niet voor niets zijn de metallo’s de meest strijdbare van alle delegees.

Nu, de verkiezingen van 2016 zijn voorbij.....zijn wij klaar voor 2020??

Jean Van De Maele
Hoofdafgevaardigde WWL Zeebrugge


Andere blogs van Jean:

Flashback naar toen het allemaal begon

Wij hebben de verkiezingen 2016 al gewonnen