onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Caroline Segers.

“Psychosociale risico’s vormen heden ten dage een van de belangrijke bedreigingen voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, maar ook voor het goed functioneren van de ondernemingen.”

Zo begint de folder van het FOD en op vandaag worden we als delegee meer en meer geconfronteerd met deze risico’s op onze firma. Zoals gemeld in de vorige blogs zitten we met een hoge anciënniteit in onze onderneming waardoor iedere werknemer een opgevulde rugzak meedraagt op alle niveaus, tussen elkaar als collega’s en met de hiërarchische lijn. Daarbij komend dat de maatschappij ook verdere druk met zich meebrengt om het hoofd boven water te houden. Er wordt meer en meer verlangd op het werk en buiten het werk.

Het is steeds moeilijk om in te schatten in individuele dossiers waar de werknemer de meeste stress van ondervindt. Vaak heeft dat te maken met een samenloop van verschillende factoren. Toch besteedt men een groot deel van zijn tijd op het werk en mag dit niet onderschat worden, integendeel.

Om medewerkers tevreden en gemotiveerd te houden moet men kunnen en willen luisteren en dat gebeurt te weinig of zelfs niet meer wegens geen tijd. Voor de werkgever is dit geen productieve tijd, maar er mag niet vergeten worden dat absenteïsme en negativiteit op de werkvloer kunnen leiden tot een nog lagere productiviteit. Zo gebeurt het dat wij als delegees tijd moeten afdwingen bij de werkgever om te luisteren. Gezond is dat dan ook weer niet, als dat op zo een manier moet gebeuren.

We hebben al tweemaal een externe sociologe laten komen van Provikmo, maar de dossiers blijven oplopen. Een paar maanden geleden is er een personeelsenquête gehouden om nog eens duidelijk aan te tonen aan de werkgever dat er problemen zijn in het beleid.

De analyse van de enquête gaf inderdaad aan dat het nodig was om meer te luisteren naar elkaar. De werkgever heeft nu dan ook tijd uitgetrokken om dit verder uit te werken in kleinere groepen, wat tijdrovend is en waarvan op korte termijn geen directe resultaten merkbaar zijn.

We blijven energie steken om dit verder aan te pakken en het blijft een thema dat de nodige aandacht vereist.

Caroline Segers
Delegee Daikin Europe NV Oostende


Andere blogs van Caroline:

Werkbaar werk, dé syndicale uitdaging

#WELKOM

De werkvloer, mijn tweede thuis

Zelfsturende teams: pro of contra?