onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Marc Vanfrachem. 

We zijn alweer een stukje in het nieuwe jaar gevorderd. Afgelopen jaar en de dag van vandaag zijn de problemen rond de vluchtelingen nog altijd actueel. Europa slaagt er nog altijd niet in om rond deze problematiek een humane oplossing te vinden. Er worden hekken en muren gebouwd om deze mensen te beletten te doen wat wij allemaal willen: een woonplaats vinden zonder oorlog en geweld. Een plaats waar hun kinderen kansen krijgen om te studeren en zo iets van hun leven te maken.

Dit zijn nu mensen die vluchten voor oorlog en geweld, maar als de maatschappij blijft misbruik maken van onze natuurlijke bronnen zal het niet meer lang duren vooraleer de eerste klimaatvluchtelingen een feit zijn. Wat ons als sociaal denkende mensen het meest tegen de borst stoot, is dat dit alles enkel beschouwd wordt als een kost. Zo worden de menselijke problemen de dag van vandaag ook maar als een kost beschouwd, de werklozen, de bejaarden, de zieken, de mensen met beperkingen... Zo kunnen we nog even doorgaan met het maken van dit lijstje.

Het is een kwestie van keuzes maken als maatschappij: blijven we kiezen voor enkel en alleen maar de cijfers of kiezen we zonder naïef te zijn voor een menselijke aanpak voor deze problemen?

Over keuzes gesproken, dit jaar zal volledig in het teken staan van de sociale verkiezingen. Het ABVV werd het nummer 2 gegeven voor de sociale verkiezingen. Wij mogen met trots terug kijken op de afgelopen 4 jaar. ABVV-Metaal heeft er alles aan gedaan om de noden van de arbeiders, werklozen, zieken, enzovoort zo goed als mogelijk te verdedigen in al onze overlegorganen, zowel binnen als buiten onze bedrijven. ABVV-Metaal heeft er altijd gestaan, ondanks al de pogingen van de rechterzijde om ons in een slecht daglicht te plaatsen. ABVV-Metaal kan dan ook niet anders dan de volgende 4 jaar er vol tegenaan gaan. Wij vragen om bij de sociale verkiezingen goed na te denken en de juiste keuze te maken. Stem voor de solidariteit, stem voor de menselijke aanpak, stem voor het overleg, stem voor ABVV-Metaal.

Met sterke krachten vooruit!

Marc Vanfrachem
Hoofdafgevaardigde Jaga nv

 

Andere blogs van Marc:

Syndicalisme over de grenzen heen