onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... John Gelling.

Voor het eerst worden er sociale verkiezingen gehouden op het bedrijf waar ik werk. De eerste keer dat ik zelf hoorde van sociaal verkiezingen was van mijn schoonvader. Hij is nu gepensioneerd, maar hij was ooit afgevaardigde op de Ford in Genk. Vanzelfsprekend hebben we het over de sociale verkiezingen gehad. Hij omdat hij geïnteresseerd was om te horen hoe wij het gingen aanpakken. En ik omdat alle tips natuurlijk bruikbaar zijn.

Dat ik dat zelf ooit ging meemaken, had ik nooit durven denken. Toen mijn mandaat 4 jaar geleden begon waren de sociale verkiezingen net voorbij. En nu staan ze voor de deur. Ervaren (syndicale) rotten kunnen het zich misschien niet indenken of zijn het al vergeten, maar ik kan in ieder geval zeggen dat het allemaal heel spannend begint te worden.

De vorming die we hebben gehad over de verkiezingen is al heel waardevol geweest. Het waren in het begin veel X'n en Y's. hoeveel arbeiders en bedienden zijn er, hoeveel mandaten zijn er te verdelen, enzovoort enzovoort..... HELP!!!, dacht ik soms, maar gaandeweg zag ik wat meer licht aan het eind van de tunnel.

Op het werk kwamen snel de eerste struikelblokken aan het licht: kandidaten zoeken die mee zouden kunnen opkomen op de lijst. Mensen zoeken die geloofden in de visie van het ABVV. Die er zouden staan als het erop aankomt.

Hoe we dat gedaan hebben? We hebben in drie stappen gewerkt:

- We hebben gekeken naar de werknemers die actief meegedaan hebben tijdens de afgelopen acties (de betogingen, de stakingen…), die zich hierin geprofileerd hebben;
- Vervolgens zijn we met hen gaan praten om te polsen of ze interesse hadden;
- Ten slotte hebben we gecheckt hoe ze ‘lagen’ bij de werknemers van ons bedrijf.

Drie stappen, maar we hebben nu een lijst van militanten die heel gedreven zijn om hun deel van het syndicaal werk te doen. In heel dat proces zijn we ook goed ondersteund door onze secretaris, die erop let dat we alles goed in de gaten houden. 

'Met sterke krachten vooruit' is een slogan waar ik heel sterk in geloof. Voor mij wil dat zeggen dat we een sterk team moeten vormen om de arbeidsomstandigheden, het welzijn, de veiligheid van de werknemers te verbeteren. Dat is ook waar voor mij ABVV-Metaal daar ook voor staat. De gebeurtenissen van deze week hebben bij ons, zowel bij iedereen, voor een shock gezorgd. Maar alleen door samen sterk te staan voor waar we in geloven, door solidair te zijn en het beste te willen voor onze medemensen, zowel collega's als je buurman, gaan we iets kunnen bereiken! 

De campagne komt nu op toeren. Ik daag je uit om een verschil te maken! Ik wil mijn steentje bijdragen om het beter te maken waar ik werk....jij ook?

John Gelling
Afgevaardigde Alcomel

Andere blogs van John:

De eerste stakingspost op het bedrijf