onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Bruno Usewils.

Net zoals de meeste bedrijven zullen wij ook in mei 2016 sociale verkiezingen hebben bij Cofely Fabricom. Op zich niks speciaal zal je denken, ware het niet dat ons bedrijf zich niet bevindt tussen 4 muren, maar verspreid ligt op meer dan 10 vaste locaties en honderden werven in België en het buitenland.

Hoe pak je dit nu het doeltreffendste aan voor een bedrijf met werven en vaste werkplaatsen met 2009 arbeiders en 1327 bedienden? Kies je voor stemmen per brief, of stemmen in een stemlokaal, op papier of elektronisch? We hebben het bijna allemaal geprobeerd, maar dit jaar kiezen we ervoor om voor de eerste maal elektronisch te stemmen met 7 stembureaus. Deze zullen geografisch verspreid zijn, waardoor het maximum aantal mensen de mogelijkheid krijgen om hun stem uit te brengen. We zullen ook 2 dagen verkiezingen houden op sommige grotere locaties wegens de omvang op 10 en 11 mei.

Een aantal categorieën, waaronder de langdurige zieken, mensen tewerkgesteld in het buitenland en ploegenarbeiders zullen kunnen stemmen per brief.

Waarom we nu elektronisch zullen stemmen, heeft verschillende redenen. Een daarvan is dat er door elektronisch te stemmen geen ongeldige stemmen meer kunnen worden uitgebracht, dus panacheren is onmogelijk, maar blanco stemmen kan nog wel.

De telling zal ook veel vlotter verlopen dan vroeger, omdat enkele seconden na de sluiting van het hoofdstembureau de resultaten al gekend zullen zijn. Dan moeten we enkel nog de stemmen per brief tellen en bijvoegen. Vroeger was dit bij de gewone stemming op papier een volledige dagtaak om de urnen van de 7 stembureaus te tellen en dan de resultaten in het hoofdstembureau bijeen te voegen.

Ook kan men in principe elektronisch stemmen waar men wil en met alle werknemerscategorieën onder elkaar. Er zijn dus geen aparte tijdstippen meer voor de jongeren, arbeiders of bedienden om te komen stemmen.

Dat er 7 stembureaus zullen zijn, betekent ook dat wij 7 kiesgetuigen en 7 plaatsvervangers moeten aanduiden. Bovendien zullen we per stembureau een aanwezigheidspiket organiseren waarop alle kandidaten hun aanwezigheid nog eens kunnen tonen aan de voorbijkomende collega-kiezers. Traditioneel worden daar dan ook de gadgets na het stemmen overhandigd. Want zeg nu zelf: heel België gaan rondtoeren met de gadgets is voor ons echt economisch onverantwoord en niet te organiseren.

Je ziet het: op een bedrijf zoals het onze kijken we niet op een inspanning, en samen met de inspanningen die we leverden de voorbije 4 jaar resulteert dit hopelijk in een mooie verkiezingsuitslag.

Onze ploeg wenst in ieder geval alle kameraden van al de andere metaalbedrijven het beste toe bij hun verkiezingen. Samen sterk, alleen zo zullen we met sterke krachten vooruitgaan.

Bruno Usewils
Hoofddelegee Cofely-Fabricom

 

Andere blogs van Bruno:

Het verlies van een kameraad

Ontslagen om economische reden?