onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Caroline Segers.

In iedere omgeving van tewerkstelling is er een bepaalde hiërarchie van niveaus die wordt toegepast. Via de hiërarchie worden bepaalde regels uitgeschreven dat op ieder niveau moet worden uitgevoerd met doelstellingen. Iedereen is wel gekend met dit soort van toepassing in een werkomgeving. Werknemers moeten uitvoeren, directe leidinggevenden moeten sturen, superviserende leidinggevenden hebben de verantwoordelijkheid en de manager stuurt de volledige groep om doelstellingen te behalen.

Deze vorm van hiërarchie wordt nu in vraag gesteld. Is het de juiste manier om goed te ondernemen? In sommige sectoren en vestigingen zijn reeds nieuwe manieren ingevoerd van verbetering in de vorm van ‘zelfsturende teams’. Er bestaan veel boeken en naslagwerken over, maar hoe ver kan men daarin gaan?

Bij ons op het bedrijf zouden ze dit willen toepassen en geloven ze erin dat dit een verbetering zou zijn voor onze onderneming. Hoe begin je daaraan, in een omgeving die reeds 40 jaar werkt met een strikte hiërarchie? Als werknemersvertegenwoordiging staan we er wat sceptisch tegenover. We hebben reeds de kans gehad om met bedrijven te spreken waar deze vorm van zelfsturende teams worden toegepast, Bombardier en Volvoparts.

Het zit in ons bedrijf in een beginfase waarin ze dit eerst eens willen uitproberen op een afdeling die volledig van 0 wordt opgestart in april 2016. Daar wordt er gestart met een groep van 5-6 werknemers die zelf zullen kunnen bespreken hoe de afdeling het best tot haar recht zal komen. Daarin zullen ze samen kunnen bepalen wie waarvoor zal instaan zonder daarin een hiërarchie te bepalen. Want in een zelfsturend team is iedereen gelijk. Daarin kunnen ze met elkaar afspreken als er iemand verlof wil nemen, kunnen ze elkaar coachen in goede en slechte dagen zonder dat er daarvoor een leidinggevende aan te pas hoeft te komen en er tal van regels moeten worden gerespecteerd.


Weliswaar zullen er ook zaken zijn waarover het zelfsturend team niet kan beslissen. Theoretisch is dit mooi uitgeschreven en klinkt het wel als een utopie. Want in een zelfsturend team zit het kernwoord TEAM en heeft iedere medewerker evenveel inspraak, wat we nu vaak missen in onze werkomgeving waarin de werknemer enkel moet uitvoeren en geen vragen mag stellen.

Als het project slaagt in de uitvoering ervan, zou de werkgever dit willen toepassen op de volledige fabriek, maar is dit toepasbaar in een omgeving die reeds bestaat? Dit is onze syndicale uitdaging die we aangaan voor de volgende jaren en waarin alle raad en ondersteuning welkom is vanuit andere vestigingen in België. Pro of contra?

Caroline Segers
Delegee Daikin Europe NV Oostende

 

Andere blogs van Caroline:

Werkbaar werk, dé syndicale uitdaging
#WELKOM
De werkvloer, mijn tweede thuis

Zie ook het edito van Voorzitter Herwig Jorissen om meer te lezen over zelfsturende teams.